SFO på Holviga barneskole

Søke plass på SFO

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.

Generell informasjon om SFO

Mer informasjon om skolefritidsordningen i Grimstad kommune.

SFO på Holviga barneskole

Vennskap + lek = SFO

Holviga skolefritidsordning er et frivillig tilbud for elever fra 1-4 trinn der lek har et stort fokus. Det er ikke et pedagogisk tilbud med undervisning.  Barna leker, spiller, driver med formingsaktiviteter under oppsyn av voksne. Vi har også faste aktiviteter som barna melder seg på.

Ferie-SFO

Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier.
Den enkelte SFO-ordning står fritt til å gi ukestilbud, eller tilby foreldre å kjøpe SFO-plass på enkeltdager.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon SFO i åpningstiden: 918 41 357
Du kan sende meldinger til Holviga SFO med appen Min skole - foresatt.

SFO-leder: Eldbjørg Jansen
Telefon: 37 29 62 50
Baseleder SFO: Unni Wold Bjørk

 

Åpningstider

Morgen: Fra kl 07.30 til skolestart
Ettermiddag: Fra skoleslutt til kl 16.30.

SFO følger skoleruta.