SFO på Holviga barneskole

Søke plass på SFO

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.

Generell informasjon om SFO

Mer informasjon om skolefritidsordningen i Grimstad kommune.

SFO på Holviga barneskole

Vennskap + lek = SFO

Holviga skolefritidsordning er et frivillig tilbud for elever fra 1-4 trinn der lek har et stort fokus. Det er ikke et pedagogisk tilbud med undervisning.  Barna leker, spiller og driver med formingsaktiviteter. Vi har også faste aktiviteter som barna melder seg på.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

Kontaktinfo

Telefon SFO i åpningstiden:

SFO-basen: 91 84 13 57

Du kan sende meldinger til Holviga SFO med appen Min skole - foresatt.

Fagleder SFO: Eldbjørg Jansen

Åpningstider

Morgen: Fra kl 07.30 til skolestart
Ettermiddag: Fra skoleslutt til kl 16.30.

SFO følger skoleruta.