Beredskapsmøte

I tillegg til basisteam har Holviga barneskole opprettet et beredskapsmøte der bekymringer og hendelser tas opp for videre oppfølging. Her sitter helsesykepleier, spes.ped-koordinator, fagledere og rektor.

Dersom foreldre har noe de er bekymret for, tas dette først opp med kontaktlærer. Kontaktlærer kan ta dette videre til beredskapsmøtet. Akutte hendelser tas selvsagt tak i når de skjer.