Beredskapsmøte

Foruten basisteam har Holviga barneskole opprettet et beredskapsmøte der bekymringer og hendelser tas opp for videre oppfølging. Her sitter helsesøster, spes.ped koordinator, faglederne, sosiallærer og rektor. Dersom foreldre har noe de er bekymret for tas dette først opp med kontaktlærer. Kontaktlærer kan ta dette videre til beredskapsmøtet som avholdes hver onsdag. Akutte hendelser tas selvsagt tak i når de skjer.

Fant du det du lette etter?