Sosiallærer ved Holviga barneskole

Sosiallærer har motivasjonssamtaler med enkeltelever og grupper eller klasser. 
Sosiallærer veileder pedagoger, miljøpersonell og foresatte etter ønsker og behov.

Etter avtale med helsesykepleier deltar sosiallærer i ulike grupper, for eksempel jente/guttegrupper, «vondt, men vanlig» (å bo i to hjem/PIS-grupper).

Zippys venner er et program for psykisk helse for småtrinnet. Dette er et systematisk arbeid som gjør at elevene får større kompetanse i forhold til å finne gode løsninger, og å få det bedre i hverdagslivet. Sosiallærer har dette fast på 2.trinn.

På skolen har vi en «Livet-time» hver uke, hvor «Link til livet» (LINK) benyttes. Det er lærerne på trinnet som gjennomfører timene. Sosiallærer veileder ved behov.  Målet med LINK er å bygge selvfølelse, gi trygghet og bygge relasjoner. Skolen er pålagt å bygge sosial kompetanse. Dette er et godt hjelpemiddel. Vi bruker LINK på alle trinn.

Sosiallærer behandler § 9A-saker i samarbeid med rektor.
Sosiallærer er skolens kontaktperson mot RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). 

Fant du det du lette etter?