Visjoner og mål

Målet vårt:
Ansatte, elever og foreldre fyller skolens visjoner og mål som ligger i ordene:
omsorg, trivsel, kunnskap.

På Holviga barneskole skal vi være opptatt av: 

  • omsorg med raushet og trygge rammer
  • trivsel - å finne seg til rette, vokse, utvikle og utfolde seg sammen i skolemiljøet og
  • kunnskap både faglig og sosialt; med hodet og hjertet.

Vi ønsker at det vi sammen står for på skolen vår, skal gi kraft og ruste elevene til å møte livets små og store hendelser på en god måte.
Vi ønsker at læringsmiljøet skal motivere og bidra til at elevene lærer og utvikler seg. Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene. Dialog står sentralt i sosial læring, og vi skal formidle verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand.

I møte med elevene skal vi fremme kommunikasjon og samarbeid som gir dem mot og trygghet til å ytre egne meninger, og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre, og samtidig argumentere for sitt eget syn, gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap. Gjennom samarbeid utvikler elevene evne til medbestemmelse og medansvar.

Elever, foreldre, foresatte og ansatte bidrar til at vi sammen skaper gode nettverk i skole- og lokalmiljøet, noe som styrker et godt læringsmiljø.

Vi vokser oss større, økningen i elevtallet er stor, og vil fortsette. Vi går spennende og utfordrende tider i møte. Ny læreplan og utbyggingsplaner for skolen står foran oss. Engasjementet for Holviga barneskole er viktig for det gode fellesskapet.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Terje Løvåsvei 123
4879 Grimstad

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

Telefon
Skolen: 37 29 62 40 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?