Visjoner og mål

Holviga barneskole skal være en skole med fokus på omsorg, trivsel og kunnskap. I dette ligger at skolen hver dag har fokus på å være sammen og bry seg. Uten et godt sosialt skolemiljø er det vanskelig å få til læringsglede og mestring.

Fra skoleåret 2016/2017 er trivselsarbeid timeplanfestet. Bare ved et nøye planlagt fokus og arbeid på trivsel kan vi ha et effektivt anti-mobbearbeid.

I løpet av vår og høst 2016 skal ansatte, elever og foreldre arbeide med å fylle skolens visjoner og mål som ligger i ordene: Omsorg, trivsel, kunnskap.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Besøksadresse
Terje Løvåsvei 123
4879 Grimstad

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

Telefon
Skolen: 37 29 62 40 
SFO-basen: 918 41 357

Epost til skolen