Om Holviga ungdomsskole

Holviga ungdomsskole har skoleåret 2021/2022 ca 150 elever og 20 årsverk.

Skolen har dette skoleåret jobbet med følgende satsningsområder:

  1. § 9a i opplæringsloven med fokus på aktivitetsplan
  2. Vold i nære relasjoner. Kurs for alle ansatte
  3. Fagfornyelsen

Holviga ungdomsskole har et samarbeid med Universitetet i Agder, og studenter som studerer til lektor og vernepleier hospiterer på skolen.

Årlig tur til Polen og Tyskland for 10. trinn

Skolen har et godt foreldreengasjement, noe som kommer særskilt til syne ved de årlige turene til Polen og Tyskland for trinn 10. Hver høst reiser 10. trinn med ansatte, og foresatte som ønsker det, til Tyskland og Polen på fredsreise og dannelsestur. 

I samarbeid med foresatte blir dette en uforglemmelig reise som gir elever innblikk i viktigheten av demokrati, fred og medmenneskelighet. Vi besøker konsentrasjonsleirer fra andre verdenskrig. Vi lærer om historien, og vi knytter det vi lærer opp mot dagens samfunn og menneskerettigheter. 
Dette er en tur med mange inntrykk. Her er det plass til latter, tårer og opplevelser til ettertanke

Alternativ skolearena

Skolen jobber også med å gi muligheter for alternativ skolearena gjennom avtaler med Hommedalen skolegård.
Ved behov har vi muligheter for, i samarbeid med PPT, å tilrettelegge for utplassering i arbeidslivet

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.