Om Holviga ungdomsskole

Holviga ungdomsskole har skoleåret 2023/2024 cirka 166 elever og 22 årsverk.

Skolen jobber med følgende satsningsområder dette skoleåret:

  1. Dysleksivennlig skole
  2. Team og fagsamarbeid
  3. Fokus på lesing (Leseplanen i Grimstadskolen)
  4. Fagfornyelsen
  5. §9a i opplæringsloven

Holviga ungdomsskole har et samarbeid med Universitetet i Agder, og studenter som studerer til lektor og vernepleier hospiterer på skolen.

Årlig tur til Polen og Tyskland for 10. trinn

Skolen har et godt foreldreengasjement, noe som kommer særskilt til syne ved de årlige turene til Polen og Tyskland for 10. trinn. Hver høst reiser 10. trinn med ansatte, og foresatte som ønsker det, til Tyskland og Polen på fredsreise og dannelsestur. 

I samarbeid med foresatte blir dette en uforglemmelig reise som gir elever innblikk i viktigheten av demokrati, fred og medmenneskelighet. Vi besøker konsentrasjonsleirer fra andre verdenskrig. Vi lærer om historien, og vi knytter det vi lærer opp mot dagens samfunn og menneskerettigheter. 
Dette er en tur med mange inntrykk. Her er det plass til latter, tårer og opplevelser til ettertanke.

Alternativ skolearena

Skolen jobber også med å gi muligheter for alternativ skolearena gjennom avtaler med Hommedal skolegård.
Ved behov har vi mulighet for, i samarbeid med PPT, å tilrettelegge for utplassering i arbeidslivet.