Om Holviga ungdomsskole

Holviga ungdomsskole er en skole med rundt 170 elever på 8.-10. trinn og 22 årsverk. Skolen har de senere årene arbeidet med pedagogisk utvikling gjennom vurdering for læring og med andre kompetansehevende områder. Holviga ungdomsskole har et samarbeid med Universitetet i Agder og har studenter i lektorutdannelse og vernepleieutdannelse som hospiterer på skolen.

Skolen har en velkomstklasse med fokus på norskopplæring.

Årlig tur til Polen og Tyskland for 10. trinn

Skolen har et godt foreldreengasjement, noe som kommer særskilt til syne ved de årlige turene til Polen og Tyskland for trinn 10. Hver høst reiser tiende trinn med ansatte og foresatte som ønsker det, til Tyskland og Polen på fredsreise og dannelsestur. 

I samarbeid med foresatte blir dette en uforglemmelig reise som gir elever innblikk i viktigheten av demokrati, fred og medmenneskelighet. Vi besøker konsentrasjonsleirer fra andre verdenskrig. Vi lærer om historien, og vi knytter det vi lærer opp mot dagens samfunn og menneskerettigheter. 
Dette er en tur med mange inntrykk. Her er det plass til latter, tårer og opplevelser til ettertanke.

Alternativ skolearena

Skolen jobber også med å gi muligheter for alternativ skolearena gjennom avtaler med Fevik maritime leirskole og skonnerten Solrik.
Ved behov har vi muligheter for, i samarbeid med PPT, å tilrettelegge for utplassering i arbeidslivet.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Fant du det du lette etter?