Skoledagen og skoleskyss ved Holviga ungdomsskole

Organisering av skoledagen

Alle trinn:
Mandag, tirsdag og torsdag: 08.20-14.20
TOnsdag og fredag: 08.20-13.10

Skoleskyss/busstider

  • Kl 08.20 hver dag
  • Mandag, tirsdag og torsdag: kl 14.25
  • Onsdag og fredag: kl 13.15

Bussene går fra parkeringsplassen like ved Holviga ungdomsskole.

Mer informasjon om skoleskyssordningen i Grimstad.