Visjon for Holviga ungdomsskole

Skolen arbeider målbevisst med å være et sted for TRIVSEL OG LÆRING.
Vi mener at disse to faktorene går hånd i hånd, og at begge deler er viktig for barn og unge på skolen. Skolen preges av et læringsmiljø med god trivsel (jmf elevundersøkelsen) og arbeider for at elevene skal arbeide med kompetansemålene på best mulig måte ut i fra sine forutsetninger.

TRIVSEL: Betyr at vi arbeider for trygt miljø preget av omsorg, der alle skal gis mulighet til å være seg selv.

LÆRING: gir kunnskap, ferdigheter, holdninger og muligheter. Vi tilstreber å tilrettelegge for at alle elever skal få bruke og utvikle sine evner (jmf vår virksomhetsplan 2018/2019).