Visjon for Holviga ungdomsskole

Trivsel, omsorg og kunnskap
En god skole for alle

Holviga ungdomsskole skal være en ungdomsskole med fokus på omsorg, trivsel og kunnskap. I dette ligger at skolen hver dag har fokus på å være sammen og bry seg. Uten et godt sosialt skolemiljø er det vanskelig å få til læringsglede og mestring.

I løpet av skoleåret 2016/2017 skal ansatte, elever og foreldre arbeide med å fylle skolens visjoner og mål som ligger i ordene: Trivsel, Omsorg, Kunnskap.

Fant du det du lette etter?