Skolemiljøutvalget ved Holviga ungdomsskole

Skoleåret 2020/2021

  • Per Osnes (politisk representant)
  • Tor Helge Olsen (rektor)
  • Johanne Trannum (elevrepresentant)
  • Margaret Sjursø (elevrepresentant)
  • Katrine Laurentz (ansatt)  
  • Espen Larsen (ansatt)  
  • Tove Terjesen (ansatt) 
  • Helle Frigstad Foldøy (FAU)
  • Bjørn T. Kjølsrud (FAU)
  • Magne Aas (FAU)

Referater