Helsesykepleier på Holviga ungdomsskole

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevenes psykiske, fysiske og sosiale helse. Vi har et fast program vi følger i løpet av skoleåret, samt oppfølging av enkeltelever ved behov og har samtalegrupper for å fremme fysisk og psykisk helse. Vi samarbeider med lærere, leger, fysioterapeuter, barnevern, PPT, Familiesenteret m. fl.

Fast program i ungdomsskolen

  • 8. trinn-samtale med hver enkelt elev om fysisk og psykisk helse og trivsel. Eleven veies også.
  • 9.trinn: seksualundervisning
  • 10. trinn. Vaksinering boostrix polio (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)

"Åpen dør"

Helsesykepleier har ”åpen dør”. Du trenger altså ikke å bestille time, det er bare å stikke innom. Dersom det er det kø kan du prøve litt senere, eller sende sms slik at helsesykepleier kan ta kontakt når hun blir ledig. Du kan også ringe og bestille time om du ønsker det. Du kan også ta kontakt via foreldre/venner, rådgiver, lærer eller andre.

Du får lapp med hensyn til gyldig fravær.

Hva kan jeg snakke med helsesykepleier om?

Stikkord for aktuelle tema kan være: Trivsel, mat/spiseproblemer, søvn, prevensjon, seksualitet, spørsmål rundt graviditet, identitet, konflikter, hjemmesituasjon, selvfølelse/selvtillit, venner, ensomhet, selvskading, rus m.m.

Alene eller sammen med en venn

Du kan selv velge om du vil komme alene eller sammen med en venn.
Vil du/dere ha informasjon om samtalegrupper med ulike temaer så kom innom kontoret for mer informasjon.

I samarbeid med helsesykepleier på Grimstad ungdomsskole og psykiatrisk sykepleier er det også tilbud om  SMIL-gruppe for ungdom som har foreldre som strever på grunn av psykisk sykdom, og eller rus. Dette tilbudet er etter skoletid.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis for elever, foreldre og lærere å ta kontakt. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Velkommen innom!

Kontaktinfo

Helsesykepleier
Lena Marie Gitmark
Mobil 48 25 56 42

Åpningstider

Kontortid på skolen:
Mandag og tirsdag