Jentesnakk

Helsesøster og sosiallærer har utarbeidet et opplegg for samtalegrupper for jenter på 9. og 10. trinn.

Hvorfor Jentesnakk?

Gruppene er tenkt som et tilbud der jenter kan snakke med hverandre og med voksne om det å være ungdom. Som grunnlag ligger utvikling av selvbilde og selvfølelse. Den generelle målsettinga ellers vil være:

  • Bli flinkere til å snakke med andre
  • Bli flinkere til å vise følelser overfor seg selv og andre
  • Se betydningen av å innordne seg etter andre i enkelte situasjoner
  • Motta og gi støtte, råd og veiledning

Hva skjer på Jentesnakk?

Gruppen treffes seks ganger, og hver gruppesamling har et hovedtema. Disse temaene er selvfølelse, kommunikasjon, ta vare på seg selv (kroppsbevissthet og avspenning), vennskap og ulike typer press.

Jentene bestemmer selv tema for siste gruppesamling. Ellers deltar fysioterapeut på samlingen om kroppsbevissthet og avspenning.

Jentesnakk-gruppene er lagt til vårsemesteret.

Må avklares med hjemmet

Hver Jentesnakk-gruppe består av åtte elever. Siden skoletimer blir benyttet i forbindelse med gruppene, må elever som deltar, ha en godkjenning hjemmefra.

Ta gjerne kontakt med helsesøster eller sosiallærer for eventuelle spørsmål.

Kontaktinfo

Helsesykepleier
Lena Marie Gitmark
Mobil 482 55 642

Åpningstider

Kontortid på skolen:
Tilstede tirsdager og torsdager.