Leksehjelp

Holviga tilbyr leksehjelp på skolen til de elever som måtte ønske det.

8. trinn

Mandag og torsdag kl 14.00 – 15.00

9. trinn

Mandag og torsdag kl 14.00 – 15.30

10. trinn

Mandag og torsdag kl 14.00 – 15.30