Leksehjelp

Holviga tilbyr leksehjelp på skolen til elever på 8., 9. og 10. trinn.
Leksehjelpen er hver mandag fra kl 14.30-15.30.