Leksehjelp

På grunn av smittefaren, er det for tiden ikke leksehjelp på Holviga ungdomsskole. Når ordningen kommer igang igjen, skjer leksehjelpen på følgende tidspunkt:

Holviga tilbyr leksehjelp på skolen til elever på 8., 9. og 10. trinn.
Leksehjelpen er hver mandag fra kl 14.30-16.