To hjem-grupper

Dette er et tilbud om samtalegruppe for elever på 9. trinn som har opplevd samlivsbrudd.  Gjennomføres i høstsemesteret.

Helsesøster og sosiallærer er ansvarlige og leder gruppene.

Ungdommer som har opplevd samlivsbrudd, har nødvendigvis ikke større problemer enn andre, men vi vet at noen har det vanskelig og strever med å bli fortrolige med at far og mor ikke bor sammen lenger. Samlivsbrudd kan i noen tilfeller medføre utrygghet, og ungdom kan få stressreaksjoner i form av irritabilitet, konsentrasjonsproblemer, søvnforstyrrelser m.m. Selv om det for noen unge er lang tid siden samlivsbruddet, kan det i etterkant dukke opp reaksjoner tilknyttet skilsmissen. Disse reaksjonene kan påvirke læring, utvikling og tilpasning.

Samtalegruppene er tenkt som et forebyggende tiltak. Ungdommene får anledning til å bli kjent med andre i samme situasjon. De kan dele erfaringer, motta støtte og oppmuntring, og gi hverandre råd og tips som kan lette hverdagen.

Kontaktinfo

Helsesykepleier
Lena Marie Gitmark
Mobil 48 25 56 42

Åpningstider

Kontortid på skolen:
Mandag og tirsdag