Utdanningsvalg på Holviga ungdomsskole

Faget Utdanningsvalg ledes av skolens rådgiver Espen Larsen.

8. trinn

Én halv time i uka.
En dag hospitering på arbeidsplass

9. trinn:

Én halv time i uka.
Arbeidsuke (én uke på våren)
Hospitering i videregående skole (mars mnd)

Holviga ungdomsskole (HUS) har et godt samarbeid med Apotekergården i Grimstad sentrum hvor elever på 9. trinn tar over drift av restauranten på dagtid en uke.

10. trinn

Én time i uka fra høsten og frem til elevene har søkt videregående skole 1. mars.
Hospitering i videregående skole i november og yrkesmesse.
Individuell samtale med rådgiver.

Om faget Utdanningsvalg

Utdanningsvalg på HUS skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å bevisstgjøres om og prøve ut interesser, evner og anlegg kan bidra til at flere foretar kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til en økt forståelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse.

Les generell informasjon om Utdanningsvalg i Grimstad kommune.