Valgfag og fremmedspråk

Vi tilbyr følgende fag for skoleåret 2018/2019:

Fremmedspråk

  • Spansk
  • Tysk

Valgfag

På alle trinn

  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre - 9. og 10. trinn
  • Teknologi i praksis
  • Sal og scene
  • Produksjon av varer og tjenester
  • Arbeidslivsfag (8. trinn) - få frem grûnderen i deg

På trinn 10 tilbyr vi videregående matematikk og engelsk undervisning i samarbeid med Dahlske videregående skole.
Valgfaget produksjon av varer og tjenester og faget arbeidslivsfag selger mat i kantina flere dager i uka.
Valgfaget Innsats for andre samarbeider med organisasjoner utenfor skolen, for eksempel Rasteplassen og En Hjelpende Hånd.
Fra skoleåret 2019-2020 tilbyr vi også trafikalt grunnkurs for 10 trinn som en del av valgfaget trafikk.