Valgfag og fremmedspråk

Vi tilbyr følgende fag for skoleåret 2019/2020:

Fremmedspråk

  • Spansk
  • Tysk
  • Arbeidslivsfag

Valgfag

På alle trinn

  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre 9.-10. trinn
  • Teknologi i praksis
  • Sal og scene
  • Trafikk
  • Matematikk. På 10. trinn tilbyr vi videregående matematikk i samarbeid med Dahlske videregående skole