Valgfag og fremmedspråk

Vi tilbyr følgende valgfag:

Fremmedspråk

  • Spansk
  • Tysk
  • Arbeidslivsfag

Valgfag

På alle trinn

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Friluftsliv
  • Innsats for andre 9.-10. trinn
  • Teknologi og design
  • Utvikling av produkter og tjenester 
  • Trafikk for 9.-10. trinn
  • Matematikk. På 10. trinn tilbyr vi videregående matematikk i samarbeid med Dahlske videregående skole