Leksetid på Jappa skole

Trinn 5
Mandag kl. 14.05-15.00               
Onsdag kl. 12.45 – 13.45             

Trinn 6
Mandag kl. 14.05-15.00
Tirsdag kl. 14.05-15.00 

Trinn 7
Mandag kl. 14.05-15.00
Tirsdag kl. 14.05-15.00            

Informasjon til foreldre

I samsvar med vedtak i FAU, vil Jappa skole tilby leksetid for elever på 5.- 7. trinn gjennom skoleåret. Det er ikke noe fast tidspunkt, men elevene kan gjøre lekser om de ønsker det og får da litt hjelp også.

Leksetid er et tilbud om hjelp til skolearbeid. Det er imidlertid nødvendig å understreke at et slikt tilbud ikke er en fullverdig erstatning for den hjelp og støtte foresatte kan gi sitt barn. Det er derfor viktig at foresatte fremdeles følger opp sitt barns leksearbeid, og også ser til at alle lekser er gjort.

Leselekser

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og leselekser blir viktige i innlæringsfasen og senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at leksehjelperen vil kunne høre samtlige elever lese i leksehjelptiden. Oppfølging av leselekse må derfor fortsatt være foresattes ansvar.

For Jappa skole ligger følgende prinsipper til grunn:

  • Leksetid er en frivillig ordning, og det er viktig at elevene er motiverte for å jobbe med lekser like etter skoletid.
  • Leksetid er et tilbud til alle, og det vil bli stilt krav om både arbeidsinnsats og oppførsel.
  • Det er ingen formelle krav til utdanning for leksehjelpere. Normalt vil skolens miljøarbeidere og ansatte ved SFO være leksehjelpere.
  • Det kreves skriftlig påmelding/avmelding som er bindende.
  • Skolens ordensregler gjelder i denne tiden.
  • Elever som trenger skyss har ikke rett på dette etter tiden med leksetid.
  • Benyttes ikke tilbudet en eller flere dager, skal dette meldes skriftlig.
  • Tilbudet legges som en forlengelse av skoledagen, både før og etter.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Frivollveien 44, 4877 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon 37 25 05 40
SFO kontor 37 25 05 37
SFO avdeling 37 25 05 38

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?