Om Jappa skole

Jappa skole er en barneskole med 2 paralleller, og sto ferdig til skolestart høsten 2000. Bygget er planlagt med en delvis åpen løsning. Dette gjør at det er lagt til rette for  varierte arbeidsformer og ulike organiseringsmodeller.

Skolen ligger på utsiden av bykjernen med fjellknatter, skog og dyrket mark som nærmeste naboer. I tillegg er det kort vei til større skogsområder som ofte brukes når trinnene har uteskole.

Skolen har for tiden ca 325 elever.

Jappa skole har "velkomstklasse", som er et tilbud om norskopplæring for elever som er nyankomne i landet. Dette gjelder for elever fra 2. til og med 7.trinn.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Frivollveien 44, 4877 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon 37 25 05 40
SFO kontor 37 25 05 37
SFO avdeling 37 25 05 38

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?