Om Jappa skole

Jappa skole er en barneskole med 2 paralleller, og sto ferdig til skolestart høsten 2000. Bygget er planlagt med en delvis åpen løsning. Dette gjør at det er lagt til rette for  varierte arbeidsformer og ulike organiseringsmodeller.

Skolen ligger på utsiden av bykjernen med fjellknatter, skog og dyrket mark som nærmeste naboer. I tillegg er det kort vei til større skogsområder som ofte brukes når trinnene har uteskole.

Skolen har for tiden ca 325 elever.

Jappa skole har "velkomstklasse", som er et tilbud om norskopplæring for elever som er nyankomne i landet. Dette gjelder for elever fra 2. til og med 7.trinn.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Frivollveien 44, 4877 Grimstad
 
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad
 
Telefon: 37 25 05 40
Sfo kontor: 37 25 05 37
Sfo avd: 37 25 05 38
 

Skal du sende melding om noe sensitivt?