Skolebibliotek

Skolebibliotekets mål er å fremme elevenes leselyst og å legge til rette for at elevene kan finne litteratur som kan stimulere til økt kunnskap og gode leseferdigheter.

Elevene har mulighet til å bruke skolebiblioteket til å låne skjønn- og faglitteratur. Vi har også bøker som er tilpasset elever med ulike leseferdigheter.

Skolebiblioteket er bemannet 5 timer i uka. Det er allikevel tilgjengelig for elever og lærere hele skoledagen. Hver klasse har satt av en time i uka til boklån. Elevene kan låne bøker til bruk i undervisningen og til egen fritidslesning. Bøkene kan lånes i 21 dager, med mulighet for å forlenge lånet.

Søk i skolebiblioteket

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Skolens bibliotekar:
Marit Johansen