Samarbeidsutvalg (SU) ved Jappa skole

Medlemmer 2022/2023

Representanter fra FAU

  • Leder: Evy Tone Kristine Vistnes
  • Nestleder: Agne Evensen

Representanter fra elevrådet 

  • Sekretær: Matilde Grov Osa
  • Nestleder: August Larsen Berg

Representanter fra skolen

  • Marie Mykland Hørte
  • Turid Hoveland
  • May-Elin S Lien

Politisk representant 

  • Inger Margrete Harberg

Referater