SFO på Jappa skole

Vi er 117 barn på Jappa SFO, 12 faste ansatte, flotte nye vikarer og to lærlinger.

Vi har to baser: 

 • Lillebasen: 1. og 2. trinn er i klasserommene sine i 2. etasje
 • Storebasen: 3. og 4. trinn er nede i 1. etasje på tekstilrommet

Mål for Jappa SFO

 • gi barna omsorg og tilsyn
 • skape gode vilkår for lek
 • gi rom for å utvikle selvstendighet og føle at det er fritid
 • la barna oppleve humor og glede
 • gi rom for både rolige og fartsfylte aktiviteter
 • la barna oppleve mestring og stifte gode bekjentskap

Årsplan for SFO på Jappa skole (PDF, 384 kB)

Søke plass på SFO

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.

Pris for SFO-opphold

Priser fra 1/1-2023
SFO-betaling 2023
Type plass Pris per måned
Korttidsplass - under 12 timer per uke 2 134 +
kost 299
Langtidsplass -
12 timer eller mer per uke
3 202 +
kost 299

Redusert foreldrebetaling

Grimstad kommune har to ordninger for redusert betaling i SFO;  inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 
Les mer om ordningen med redusert foreldrebetaling

Søskenmoderasjon

Det er 20 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 og øvrige søsken. 

For å få fratrekk for søskenmoderasjon må faktura for alle barna sendes til  samme fakturamottaker.
Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. 

Gratis SFO-opphold for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn

Les mer om ordningen 

Endre timeplan på SFO

Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.

Ferie-SFO

Ferie-SFO holdes på den enkelte skole. Det sendes ut påmelding før hver ferie. Påmeldingen sendes i Visma Flyt skole
Alle barn som er med i SFO-ordningen har ferie-SFO inkludert i prisen. Men husk barnet må meldes på. 

Oversikt over ferie-SFO

Det blir gitt informasjon om påmelding i god tid før neste skoleferie.

 • Juleferie 2022: 21.-23. desember og 27.-30. desember
  Utsendelse 07.11.22 - påminnelse 18.11.22 - søknadsfrist 20.11.22
 • Vinterferie 2023: 20.-24. februar
  Utsendelse 16.01.23 - påminnelse 26.01.23 - søknadsfrist 29.01.23
 • Påskeferie 2023: 3.-5. april (onsdag stenger SFO klokka 12)
  Utsendelse 27.02.23 - påminnelse 09.03.23 - søknadsfrist 12.03.23
 • Inneklemt dag 2023: 19. mai
 • Utsendelse 17.04.23 - påminnelse 19.04.23 - søknadsfrist 23.04.23
 • Sommerferie 2023: 23. juni og 26.-30. juni (etter skoleslutt)
  Utsendelse 02.05.23 - påminnelse 11.05.23 – søknadsfrist 14.05.23
 • Sommerferie 2023: 1. august-11. august (før skolestart)
  Utsendelse 02.05.23 - påminnelse 11.05.23 – søknadsfrist 14.05.23

Aktiviteter på SFO

Vi jobber for å sikre at vi kan tilby aktiviteter som passer alle barna uansett alder, kjønn, ferdigheter og interesse.

Inne kan vi tegne, perle, lage jule- og påskepynt, spille spill, bygge med lego, leke butikk, leke skole, fargelegge, lese, lage smykker, bygge med klosser, leke med figurer og dyr og mye mer.

Ute kan vi sykle på SFO-sykler, tegne med kritt, klatre, leke i skogen, spille fotball, leke i sandkassa og mye mer.

Vi bruker gymsalen aktivt. Her har vi organiserte leker, ballspill og mye moro.

4.klasse-klubb

I likhet med alle SFO-ene i Grimstad har vi en egen 4. klasse-klubb med eget program med aktiviteter. Aktivitetene har barna selv vært med på å bestemme.

Fravær

Ved avvik fra barnets tider som er oppgitt til oss, må SFO ha beskjed om dette via appen i Visma Flyt Skole. Det er veldig viktig at disse meldingene kommer til oss innen klokken 11.00. Dersom det er akutte ting som skjer, kan foreldre ringe til basen som barnet går på. Om basen ikke svarer med en gang, vil de ringe tilbake etter kort tid.

Måltider

Alle får et enkelt og sunt måltid bestående av brødmat eller knekkebrød tre dager i uken og to dager i uken har vi varm mat der det serveres supper, havregrøt, pasta, lapskaus, ostesmørbrød, fiskekaker, fiskepinner og gryteretter osv. Det serveres frukt og grønt før barna går for dagen.

Henting

Foreldre som skal hente barn på ettermiddagen må alltid gi beskjed til den som har oransje vest på basen, når de henter barnet sitt. Dersom noen andre skal hente barnet, må vi ha skriftlig beskjed om dette. Vi kan også sende barna hjem hvis vi har fått beskjed om dette i Visma Flyt Skole.

Tøy

Det er viktig at barna har med utetøy til all slags vær. Barna skal ha ekstra skift på skolen/SFO. Vi bruker innesko på SFO.
PS: husk å merke alt tøy.

Foreldresamarbeid

Vi prøver å imøtese hvert enkelt barn og hver familie. Ved skolestart er SFO med på trinnenes foreldremøter. Med unntak av dette blir alt av informasjon gitt via i Visma Flyt Skole. I tillegg legger vi vekt på tett samarbeid med kontaktlærere og direkte møter med foreldrene når barna hentes.

Ordensregler

På SFO gjelder de samme reglene for orden og oppførsel som ellers på skolen.

Generell informasjon om SFO

Mer informasjon om skolefritidsordningen i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Tlf. SFO: 
Lillebasen (1. og 2. trinn):
mobil 48 28 07 02
Storebasen (3. og 4. trinn):
mobil 90 01 93 99
SFO-leder: Tomm Petter Laurendz
Tlf. SFO-leder: 37 25 05 37

Du kan sende meldinger til Jappa SFO med appen Min skole - foresatt.

 

Åpningstider

Kl. 07.30 - 08.30
Kl. 12.30 - 16.30

SFO er stengt i juli måned.