Hjem-skole-samarbeid

Samarbeidet mellom skole og hjem foregår på fire forskjellige nivåer:

  1. Samarbeid om den enkelte elev.
  2. Samarbeid om den enkelte klasses miljø og trivsel
  3. Samarbeid om skolens felles mål.
  4. Samarbeid om elevenes totale oppvekstmiljø

En forutsetning for å lykkes med denne planen er at det er god kommunikasjon mellom hjem og skole og at begge parter lojalt følger opp om innholdet i planen. 

Det er viktig å legge til rette for samarbeid med hjemmet for å sikre foreldres/foresattes medansvar og medinnflytelse i skolen ved å:

  • Gi god informasjon om det som skjer til enhver tid
  • Vektlegge dialog for at elevene skal få en best mulig faglig og sosial utvikling.
  • Oppfordre til sosiale aktiviteter på klasse-/trinnivå. Eks: familiegrupper og turer.
  • Aktivitet via FAU/SU.
  • Delta aktivt ved å følge med på informasjon på Visma Min Skole og Showbie.

Les mer om elevers rett til godt skolemiljø.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Frivollveien 44, 4877 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon 37 25 05 40
SFO kontor 37 25 05 37
SFO avdeling 37 25 05 38

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?