Hjem-skole-samarbeid

Samarbeidet mellom skole og hjem foregår på fire forskjellige nivåer:

  1. Samarbeid om den enkelte elev.
  2. Samarbeid om den enkelte klasses miljø og trivsel
  3. Samarbeid om skolens felles mål.
  4. Samarbeid om elevenes totale oppvekstmiljø

En forutsetning for å lykkes med denne planen er at det er god kommunikasjon mellom hjem og skole og at begge parter lojalt følger opp om innholdet i planen. 

Det er viktig å legge til rette for samarbeid med hjemmet for å sikre foreldres/foresattes medansvar og medinnflytelse i skolen ved å:

  • Gi god informasjon om det som skjer til enhver tid
  • Vektlegge dialog for at elevene skal få en best mulig faglig og sosial utvikling.
  • Oppfordre til sosiale aktiviteter på klasse-/trinnivå. Eks: familiegrupper og turer.
  • Aktivitet via FAU/SU.
  • Delta aktivt ved å lese skolens hjemmeside. 

Les mer om elevers rett til godt skolemiljø.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Frivollveien 44, 4877 Grimstad
 
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad
 
Telefon: 37 25 05 40
Sfo kontor: 37 25 05 37
Sfo avd: 37 25 05 38
 

Skal du sende melding om noe sensitivt?