Leseopplæring

Et av satsingsområdene til skolen er at elevene skal utvikle ulike lesestrategier. Gjennom skolegangen skal de utvikle ulike strategier som de kan bruke når de skal lese og tilegne seg ny kunnskap. Utvikling av gode lesestrategier må integreres i alle fag, og alle lærere er leselærere.

Vi deler lesingen opp i ulike faser:

  • I før-lesefasen er det viktig at elevene forbereder seg til teksten de skal lese ved å ta et overblikk over teksten. Målet er å motivere til lesing, tenke over hva en kan fra før og å skape en forventning om hva teksten handler om.
  • Under lesing ønsker vi at elevene hele tiden er aktive og spørrende til teksten. Det er viktig at elevene stopper opp underveis og spør seg om de har forstått innholdet i teksten.
  • I etter-lesingfasen skal elevene bearbeide stoffet de har lest.  I denne fasen skal elevene jobbe med teksten gjennom refleksjon og ulike metoder.

 Les mer i Jappa skoles plan for leseopplæring for alle trinn (PDF, 765 kB).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Besøksadresse
Frivollveien 44, 4877 Grimstad
 
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad
 
Telefon: 37 25 05 40
Sfo kontor: 37 25 05 37
Sfo avd: 37 25 05 38
 


Klikk for stort bilde