Trivselsledere

Aktivitetsledere for aktiviteter i friminutt

På Jappa skole brukes elever som aktivitetsledere i friminuttene. Hvert år velges det aktivitetsledere på 7. og 4. trinn. Aktivitetslederne får opplæring i å planlegge og gjennomføre aktiviteter og leker. Alle elevene får kurs og oppfølging av ansvarlig pedagog.

Organisering

Elever på 4.trinn er faddere for elever på 1.trinn og skal ha ansvar for aktivitetene her.
Elever på 7.trinn har ansvar for aktiviteter for øvrige trinn.

Hensikten med aktivitetsledere

Dette skal bidra til økt trivsel, inkludering og trygghet for elevene i friminuttene, uavhengig av ferdighetsnivå. Aktivitetslederne skal motivere alle elever til å delta.

Tiltaket skal utfordre elevene til mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Dette bidrar til et godt psykososialt skolemiljø, noe som er med på å legge grunnlaget for trivsel, god helse og bedre læring!

Når vi engasjerer elever gir dette også medvirkning fra elevenes side.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Besøksadresse
Frivollveien 44, 4877 Grimstad
 
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad
 
Telefon: 37 25 05 40
Sfo kontor: 37 25 05 37
Sfo avd: 37 25 05 38