Trivselsledere

På Jappa skole brukes elever som trivselsledere (TL) i friminuttene. Hvert år velges det trivselsledere fra 4 - 7. trinn. De får opplæring i å planlegge og gjennomføre aktiviteter og leker. De får også tilrettelagte kurs og oppfølging av ansvarlig pedagog.

Hensikten med trivselsledere

Trivselsledere skal bidra til økt trivsel, inkludering og trygghet for elevene i friminuttene, uavhengig av ferdighetsnivå. De skal motivere alle elever til å delta. Trivselslederne skal utfordre elevene til mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Dette bidrar til et godt psykososialt skolemiljø, noe som er med på å legge grunnlaget for trivsel, god helse og bedre læring!
Når vi engasjerer elevene, gir dette også medvirkning fra elevenes side.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Frivollveien 44, 4877 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon 37 25 05 40
SFO kontor 37 25 05 37
SFO avdeling 37 25 05 38

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?