Skolebiblioteket på Jappa skole

Skolebiblioteket er en lærings- og danningsarena

Søk i skolebiblioteket

Vårt mål er å skape leselyst og leseglede hos alle elevene våre. Derfor har vi organisert biblioteket slik at det er lett å finne en god bok for alle. Bøkene er organisert etter tema, og med forsidene framover.

Lesing er et av satsningsområdene våre, og biblioteket som funksjon er viktig i arbeidet med lesestimulering og formidling av litteratur. Fokus på lesing er et viktig element i elevenes kunnskapsutvikling.

Skolebiblioteket vårt er en viktig ressurs for å oppnå ulike mål i fagfornyelsen, og litteraturen vår er oppdatert slik at den er relevant i forhold til de tverrfaglige temaene: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Vi legger til rette for at alle elevene hos oss leser mye. Det blir satt av tid slik at alle elever leser minimum 15 minutter selvvalgt, tilpasset litteratur på skolen hver dag, og vi ønsker det samme hjemme. I tillegg leses det ofte høyt for elevene på skolen.

Skolebiblioteket vårt ligger i hjertet av skolen, og alle elever har en fast organisert bibliotektime hver uke. Da prioriteres bokpresentasjoner, både av elever og av lærere.

Vi har leseprosjekter for alle trinn to ganger i året. Disse innledes med felles kickoff i gymsalen med innslag av både elever og lærere. Under disse prosjektene er flere hundre av bøkene våre i omløp, i tillegg til at vi låner bøker fra folkebiblioteket.

6. trinns-elever er bibliotekassistenter. De søker på stillingen, og får opplæring i jobben som skal gjøres. De holder orden i bøkene, lager utstillinger, holder bokpresentasjoner og er med på planlegging og gjennomføring av for eksempel leseprosjekter. Ved skoleårets slutt får de utdelt attest på utført arbeid.

Elevene våre oppfordres til å lese i skolens ferier, og det trekkes bokpremier til heldige vinnere.

Biblioteket er alltid åpent, selv om bibliotekar ikke alltid er tilstede. Elevene har lånekort og låner og leverer bøker på selvbetjent utlånsmaskin.

Vi samarbeider med Grimstad bibliotek om elevenes lesing for å lære leselyst og leseglede.

Kontaktinfo

Skolens bibliotekar:
Marit Johansen