Skolebiblioteket på Jappa skole

Skolebiblioteket er en lærings- og danningsarena

Søk i skolebiblioteket

Vårt mål er å skape leselyst og leseglede hos alle elevene våre. Derfor har vi organisert biblioteket slik at det er lett å finne en god bok for alle. Bøkene er organisert etter tema, og med forsidene framover.

Lesing er et av satsningsområdene våre, og biblioteket som funksjon er viktig i arbeidet med lesestimulering og formidling av litteratur. Fokus på lesing er et viktig element i elevenes kunnskapsutvikling.

Alle elevene hos oss leser mye. Vi legger opp til at alle skal lese minimum 15 minutter selvvalgt, tilpasset litteratur på skolen hver dag, og det samme hjemme. I tillegg leses det ofte høyt for elevene på skolen.

Skolebiblioteket vårt ligger i hjertet av skolen, og alle elever har en fast organisert bibliotektime hver uke. Da prioriteres bokpresentasjoner, både av elever og av lærere.

Vi har leseprosjekter for alle trinn to ganger i året. Disse innledes med felles kickoff i gymsalen med innslag av både elever og lærere. Under disse prosjektene er flere hundre av bøkene våre i omløp, i tillegg til at vi låner bøker fra andre bibliotek.

Biblioteket vårt har 20 datamaskiner med tilgang til internett og ulike digitale ressurser. Disse blir brukt i undervisning, eller hvis elevene trenger å lete etter informasjon. De blir også brukt på SFO til å spille på eller å bruke digitale ressurser.

6.trinns-elever er bibliotekassistenter. De søker på stillingen, og får opplæring i jobben som skal gjøres. De holder orden i bøkene, lager utstillinger, holder bokpresentasjoner og er med på planlegging og gjennomføring av f.eks leseprosjektker. Ved skoleårets slutt får de utdelt attest på utført arbeid.

Elevene våre oppfordres til å lese i skolens ferier, og det trekkes bokpremier til heldige vinnere.

Biblioteket er alltid åpent, selv om bibliotekar ikke alltid er tilstede. Elevene har lånekort og låner og leverer bøker på selvbetjent utlånsmaskin.

 Vi samarbeider med Grimstad bibliotek om elevenes lesing for å lære, leselyst og leseglede.

Kontaktinfo

Skolens bibliotekar:
Marit Johansen