Landvik skole

Nyheter fra Landvik skole

  • Skolestart høsten 2022

    Skolen starter opp igjen etter ferien torsdag 18.august. 2. – 7.trinn møter til vanlig tid klokka 08.30, og stiller opp med sin klasse ute. 1.trinn møter klokka 09.00 ved inngangen til 1.trinn (der førskoledagen var).