Nyheter fra Landvik skole

Skolestart høsten 2022

Skolen starter opp igjen etter ferien torsdag 18.august.  2. – 7.trinn møter til vanlig tid klokka 08.30, og stiller opp med sin klasse ute. 1.trinn møter klokka 09.00 ved inngangen til 1.trinn (der førskoledagen var).

Mandag 15.- onsdag 17.august er det planleggingsdager. Disse dagene er det ingen SFO.

Ferie-SFO åpner for påmeldte mandag 1. august.
Vanlig SFO starter første skoledag, 18.august.

Velkommen til nytt skoleår på Landvik skole!