Skolestart torsdag 13.august 2020

Alle elevene i 2. – 7.trinn møter til vanlig tid, klokka 08.30. De møter ute, ved inngangen til sitt trinnområde. 
Første trinn møter klokka 09.00 ved samme inngang som ved førskoleopplegg i juni. «Stalleland 1886» står det over inngangen.

Ferie –SFO starter mandag 3.august. Den er på Landvik skole. 
Ingen SFO på planleggingsdagene mandag, tirsdag og onsdag, 10. – 12.august.
Vanlig SFO starter torsdag 13.august.

Velkommen til nytt skoleår!