Låneavtale nettbrett Landvik skole

Nettbrettet skal benyttes til skolearbeid skoleåret 2019/2020. Nettbrettet er Grimstad kommunes eiendom og skal leveres tilbake ved slutten av skoleåret, dersom eleven slutter ved skolen, eller når skolen ber om det.

Kommunens plikter:

  • Grimstad kommune har ansvar for at nettbrettet fungerer som det skal, og skal sørge for at nettbrettet blir levert til reparasjon ved behov.
  • Grimstad kommune skal sørge for at programvare som eleven skal benytte i skolearbeidet blir installert på nettbrettet. Eleven har ikke tilgang til å legge til eller fjerne apper.

Elevens plikter:

  • Nettbrettet skal alltid tas med på skolen og være oppladet for bruk gjennom skoledagen. Nettbrettet skal alltid ligge i medfølgende etui.
  • Eleven må sørge for at nettbrettet oppbevares trygt gjennom skoledagen.
  • Eleven skal ikke fjerne kommunens ID-merking av nettbrettet.

Foresattes plikter:

  • Foresatte skal se til at eleven har egnet skolesekk til å frakte nettbrettet trygt på skoleveien. Eleven skal ikke ha vannflaske/drikke i skolesekken. Egen vannflaske kan eventuelt oppbevares på skolen.
  • Foresatte skal sørge for at nettbrettet holdes oppdatert med nyeste operativsystem. De kan henvende seg til skolen dersom det er behov for hjelp med dette.
  • Foresatte skal sørge for at feil og skader som oppstår på nettbrettet meldes skolen umiddelbart. Ved behov for reparasjon, skal nettbrettet leveres inn, slik at kommunen kan ta hånd om dette. Foresatte skal ikke besørge reparasjon selv.
  • Hvis nettbrettet blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres skolen.

Ansvar for tap eller skader
Tap av nettbrett og skader som er forårsaket av forsettlig eller uaktsom bruk vil eleven/foresatte kunne holdes ansvarlig for etter Skadeerstatningsloven § 1-2.
Felles ordensreglement for skolene i Grimstad (PDF, 556 kB) gjelder også for denne avtalen.
Skolen erstatter ikke tap av private data som er lagret på nettbrettet.

Skolen gir informasjon om hvordan foreldre skal signere på låneavtalen..