Om Landvik skole

Landvik skole åpnet i 1962. Da het den Landvik sentralskole, og var et resultat av at mange mindre grendeskoler ble slått sammen til en større sentralskole.

Det er 407 elever på Landvik skole, fordelt på 1. – 7.trinn. De fleste trinn har tre parallelle klasser, til sammen 19 klasser. Skolen er den barneskolen i Grimstad kommune med flest elever. 

Landvik skole har egen SFO med cirka 90 barn.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 00
SFO direkte: 99 37 78 06

Besøksadresse
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Postboks 503, 4891 Grimstad

E-post til Landvik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 


Organisasjonsnummer
974 548 771