Om Landvik skole

Landvik skole åpnet i 1962. Da het den Landvik sentralskole, og var et resultat av at mange mindre grendeskoler ble slått sammen til en større sentralskole.

Det er ca 417 elever på Landvik skole, fordelt på 1. – 7.trinn. De fleste trinn har tre parallelle klasser, til sammen 20 klasser. Skolen er den barneskolen i Grimstad kommune med flest elever. 

Landvik skole har egen SFO med ca 90 barn.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 00
SFO direkte: 993 77 806

Besøksadresse
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Postboks 503, 4891 Grimstad

E-post til Landvik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?