Skolebibliotek på Landvik skole

Skolebiblioteket ved Landvik har som mål å fremme elevenes leselyst og å legge til rette for at elevene kan finne litteratur som kan stimulere til økt kunnskap og gode leseferdigheter.

Skolebiblioteket er tilgjengelig for elever og lærere hele skoledagen. Hver klasse har sin faste tid hver uke. Skolebiblioteket har også et godt samarbeid med Grimstad bibliotek. Elevene kan låne bøker til bruk i undervisning og til hjemmelesing. Vi har bøker tilpasset ulike leseferdigheter. Bøkene kan lånes i 21 dager, med mulighet til å forlenge lånet. 

Søk i skolebiblioteket