Helsesykepleier ved Landvik skole

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevenes psykiske, fysiske og sosiale helse. Vi har et fast program vi følger i løpet av skoleåret, samt oppfølging av enkeltelever ved behov og har samtalegrupper for å fremme fysisk og psykisk helse. Vi samarbeider med lærere, leger, fysioterapeuter, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Familiesenteret m. fl.

Fast program i barneskolen

  • 1.trinn: 1.-trinn samtale (tidligere skolestartundersøkelsen). Starter høsten 2019. 
    Undervisning kropp og grenser
  • 2. trinn: Vaksinering, Tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
  • 3. trinn: Høyde og vektmåling. Undervisning kost og aktivitet sammen med fysioterapeut
  • 4. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
  • 5. trinn: Undervisning om pubertet
  • 6. trinn: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
  • 7. trinn: Vaksinering, HPV- to doser (forebygge kreft forårsaket av HPV viruset).

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis for elever, foreldre og lærere å ta kontakt.
Velkommen innom!

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske vansker/utfordringer.
Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Helsesykepleier
Ragnhild Wilhelmsen
Telefon 482 32 590

Helsesykepleier
Ingvil Ø. Østebø
Telefon 902 307 56

NB! Ikke skriv sensitiv eller fortrolig informasjon på e-post. Ta heller en telefon!

Åpningstider

Kontortid på skolen

Ragnhild Wilhelmsen:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Ingvil Ø. Østebø:
Tirsdag og onsdag.