Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Du finner referatene nederst på siden.

FAU-medlemmer skoleåret 2020/2021:

1. trinn 

Therese Rasmussen    
Mobil 905 01 353
Vara: Kåre Jonny Thygesen
Mobil 913 13 397 

2. trinn

Barbro Johanne Svendsen
Mobil 805 46 372
Vara: Elisabeth Rettedal
Mobil 936 36 301

3. trinn

Gunnar Edvard N. Gundersen
Mobil 913 36 337 
Vara  - Inger Margrethe Braathu 
Mobil 975 31 499

4. trinn

Dag Henning Johannessen
Mobil 918 98 038 
Vara: Ingunn Sognnes Tveit 
Mobil 996 99 929 

5. trinn

Pål Thomassen
Mobil 932 91 409    
Vara: Anette G. Hodnebrug
Mobil 922 43 907 

6. trinn

Marianne Ås
Mobil 959 03 578
Vara: Lisbeth Flaten
Mobil 907 35 094

7. trinn

Jan Møretrø
Mobil 908 44 151     
Vara: Sandra Bjerk
E-post: sandra_bjerk@live.no - mobil 959 35 592 

Skolens ledelse: Frank Haukeland    
E-post: frank.haukeland@grimstad.kommune.no - mobil 947 85 735    

Møteplan FAU

13. november, 10. desember (trafikk er eneste tema på møtet), 14. januar, 11. februar, 10. mars, 14. april og 12 mai.
Møtene starter klokka 19.00 og varer i utgangspunktet til 20.30

Referater fra møter i FAU

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014