Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Du finner referatene nederst på siden.

FAU-medlemmer skoleåret 2020/2021:

1. trinn 

Therese Rasmussen    
Mobil 905 01 353
Vara: Kåre Jonny Thygesen
Mobil 913 13 397 

2. trinn

Barbro Johanne Svendsen 
Mobil 805 46 372
Vara: Elisabeth Rettedal
Mobil 936 36 301

3. trinn

Gunnar Edvard N. Gundersen
Mobil 913 36 337 
Vara  - Inger Margrethe Braathu 
Mobil 975 31 499

4. trinn

Dag Henning Johannessen
Mobil 918 98 038 
Vara: Ingunn Sognnes Tveit 
Mobil 996 99 929 

5. trinn

Pål Thomassen
Mobil 932 91 409    
Vara: Anette G. Hodnebrug
Mobil 922 43 907 

6. trinn

Marianne Ås
Mobil 959 03 578
Vara: Lisbeth Flaten
Mobil 907 35 094

7. trinn

Jan Møretrø
Mobil 908 44 151     
Vara: Sandra Bjerk
E-post: sandra_bjerk@live.no - mobil 959 35 592 

Skolens ledelse: Kjetil Glimsdal    
E-post: kjetil.glimsdal@grimstad.kommune.no - mobil 900 59 837     

 

Referater fra møter i FAU

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014