Samarbeidsutvalget (SU) ved Landvik skole

Medlemmer

  • Kenneth Olsen, leder - foreldrerepresentant
  • Møyfrid Aarsland, nestleder - foreldrerepresentant
  • Marit Grefstad - kommunal representant
  • Pål Bjelland  - lærerrepresentant
  • Anne Holmen / Sanne T. Abrahamsen (vara) - lærerrepresentant
  • Solfrid Erlandsen / Even L. Torjussen (vara) - andre ansatte
  • Øyvind Backe og Kristian Backe - elevrådsrepresentanter
  • Anne Mette Henriksen - SFO-leder (møter ved behov)
  • Gunhild Espeset / Odd Einar Halvorsen (vara) - skoleledelse

Referat fra møter i SU

2019

2018

2017

2016

2015

Fant du det du lette etter?