Skolestart høsten 2021

Skolen starter opp igjen etter ferien torsdag 19.august.
2. – 7.trinn møter til vanlig tid klokka 08.30, og stiller opp med sin klasse ute.
1.trinn møter klokka 09.00 ved inngangen til 1.trinn (der førskoledagen var).

Ferie-SFO åpner for påmeldte mandag 2.august. Vanlig SFO starter første skoledag, 19.august.
Mandag 16.- onsdag 18.august er det planleggingsdager. Disse dagene er det ingen SFO.

Velkommen til nytt skoleår på Landvik skole!

SFO på Landvik skole

SFO ved Landvik skole har ca. 100 barn og 13 ansatte, samt lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vi har en felles base med faste aktiviteter hver dag, og bruker ellers skolens spesialrom ved behov. 

Mål for Landvik SFO:

  • Gi barna omsorg og tilsyn
  • Skape gode vilkår for lek, selvstendighet og fritidsfølelse
  • La barna oppleve humor og glede
  • Legge til rette for fysisk aktivitet og mestring
  • Gi rom for rolige aktiviteter og hvile
  • Skape et godt psykososialt miljø.

Søke plass på SFO

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.
Generell informasjon om blant annet søknadsfrister, priser og gratis kjernetid finner du på siden SFO-ordningen i Grimstad kommune.

Ferie-SFO

Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

Aktiviteter på SFO

Aktiviteter og organiseringen av SFO er for tiden endret som følge av smitteverntiltak. Ta kontakt med SFO leder for mer informasjon.

Aktiviteter i Naturmurhallen

Vi har hele hallen til disposisjon fra skoleslutt til kl. 15.
Fra kl 15-16 leies en tredjedel av hallen. Vi leker, spiller ballspill, har konkurranser og mye mer. Alle som vil kan gå i hallen hver dag.

Leksetid

Vi tilbyr vi leksetid for barn på 2.til 4.trinn, mandag og tirsdag, kl. 13.30 – 14.00. Her vil det være miljøarbeidere som er kjent med stoffet i leksene. Leselekser gjøres hjemme sammen med foresatte, og foresatte har ansvar for å se over at alle lekser er gjort.

Faste aktiviteter som alltid er tilgjengelige på SFO

Vi har store mengder materiell som innbyr til samhandling og utvikling, eks. spill, konstruksjonsleker, dukker, biler, tegnesaker, perler, lesekrok, håndarbeid (strikking, broderi, fingerhekling) osv.

Bibliotek

Vi bruker biblioteket etter barnas ønske i SFO-tida. Mange liker å slappe av med en bok i rolige omgivelser.

4. klasse-klubb

En egen gruppe for 4.klassingene, hvor de har eget program for aktiviteter. Dette har de selv vært med å bestemme.

Måltider

Alle har tilbud om et enkelt og sunt måltid hver dag. Det er et måltid mellom lunsj og middag, som varierer mellom brød og knekkebrød, havregryn og cornflakes, supper, grøt, pasta, lapskaus o.l.
Det serveres frukt og grønt til alle måltider og kl. 15.30. Målet er 5 om dagen i SFO.

Forsikring

Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletida.

Kontaktinfo

SFO Landvik skole

Telefon 993 77 806
SFO-leder: Anne Mette Henriksen

Du kan sende melding til Landvik SFO med appen Min skole - foresatt.

Åpningstider

Morgen:
Alle dager kl. 07.30 – 08.30.

Ettermiddag:
Mandag til torsdag 13.00 – 16.30.
Fredag 12.30 – 16.30.