SFO på Landvik skole

SFO ved Landvik skole har ca. 90 barn og 10 ansatte, samt lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vi har en felles base med faste aktiviteter hver dag, og bruker ellers skolens spesialrom ved behov. 

Mål for Landvik SFO:

  • Gi barna omsorg og tilsyn
  • Gi barn gode utviklingsvilkår og et inkluderende fellesskap
  • Skape gode vilkår for lek, selvstendighet og fritidsfølelse
  • Gi barna rom for skaperglede og utforskning
  • Legge til rette for fysisk aktivitet og mestring
  • Gi rom for rolige aktiviteter og hvile
  • Oppmunstre barna til deltakelse i fellesskapet

Søke plass på SFO

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.
Generell informasjon om blant annet søknadsfrister, priser og gratis kjernetid finner du på siden SFO-ordningen i Grimstad kommune.

Ferie-SFO

Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

Aktiviteter på SFO

Aktiviteter i Naturmurhallen

Vi har hele hallen til disposisjon fra skoleslutt til kl. 15.
Fra kl 15-16 leies en tredjedel av hallen. Vi leker, spiller ballspill, har konkurranser og mye mer. Alle som vil kan gå i hallen hver dag.

Leksetid

Vi tilbyr vi leksetid for barn på 2.til 4.trinn, mandag og tirsdag, kl. 13.15 – 13.45. Her vil det være miljøarbeidere som er kjent med stoffet i leksene. Leselekser gjøres hjemme sammen med foresatte, og foresatte har ansvar for å se over at alle lekser er gjort.

Faste aktiviteter som alltid er tilgjengelige på SFO

Vi har store mengder materiell som innbyr til samhandling og utvikling, eks. spill, konstruksjonsleker, dukker, biler, tegnesaker, perler, lesekrok, håndarbeid (strikking, broderi, fingerhekling) osv.

Bibliotek

Vi bruker biblioteket etter barnas ønske i SFO-tida. Mange liker å slappe av med en bok i rolige omgivelser.

4. klasse-klubb

En egen gruppe for 4.klassingene, hvor de har eget program for aktiviteter. Dette har de selv vært med å bestemme.

Alle aktiviteter er oppført i månedsplan, som sendes digitalt til barn og foresatte hver måned. All annen informasjon sendes på VISMA-melding til foresatte. 

Måltider

Alle har tilbud om et enkelt og sunt måltid hver dag. Det er et måltid mellom lunsj og middag, som varierer mellom brød og knekkebrød, havregryn og cornflakes, supper, grøt, pasta, lapskaus o.l.
Det serveres frukt og grønt til alle måltider og kl. 15.30. Målet er 5 om dagen i SFO.

Forsikring

Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletida.

Årsplan

Årsplan for SFO  på Landvik skole (PDF, 529 kB)

Åpningstider

Morgen:
Alle dager kl. 07.30 – 08.30.

Ettermiddag:
Mandag til torsdag 13.00 – 16.30.
Fredag 12.30 – 16.30.