Pedagogisk plattform

Jeg kan, jeg vil, jeg får det til.
- God skole for alle

Skolen fremmer personlig og faglig utvikling, og gir elevene tro på egne muligheter

Gjennom tilpasset opplæring opplever elevene mestring.

Vi har disse utviklingstiltakene:

 • Forsterket leseopplæring - bruke ”Plan for grunnleggende leseopplæring” og ”Læringsstrategier ved Landvik skole”
   
 • Appen Skolearbeid, Conexus (Vokal) og Smartboard
  • som redskap i undervisningen
  • i skolens vurderingspraksis
  • kartleggingsverktøy (mappevurdering/elevsamtalen)
 • Trivsel - hensyn og respekt
  • ​​​​​​​øke elevenes sosial kompetanse

Skolen og hjemmet samarbeider om det gode skole- og klassemiljøet

Vi er sammen om disse utviklingstiltakene:

 • Oppfølging av "Plan for hjem/skole-samarbeid"
  • ​​​​​​​Foreldreskolen
  • Gruppeforeldremøtene
  • Videreutvikle gode rutiner
  • Visma Flyt Skole
    
 • Plan mot krenkelser
   
 • Appen Skolearbeid og Conexus (Vokal)  - som redskap for oppfølging av den enkelte elev

Kompetente og tydelige lærere med en felles faglig plattform

Utviklingsområder:

 • IKT - økt grunnleggende digital kompetanse for alle lærere
   
 • Faglig og personlig vekst og utvikling
  • ​​​​​​​Økt relasjonskompetanse
  • Fora for etisk refleksjon
  • Traumebevisst skole
 • Grunnleggende og systematisk leseopplæring
  • ​​​​​​​Aktiv bruk av kartleggingsverktøy
  • Vurderingspraksis
 • Fokus på god klasseledelse
 • Fokus på kap 9a i opplæringsloven
 • Erfaringsutveksling
  • ​​​​​​​Dele veiledningskompetanse

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 00
SFO direkte: 993 77 806

E-post til Landvik skole

Besøksadresse
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Postboks 503, 4891 Grimstad