Pedagogisk plattform

Jeg kan, jeg vil, jeg får det til.
- God skole for alle

Skolen fremmer personlig og faglig utvikling, og gir elevene tro på egne muligheter

Gjennom tilpasset opplæring opplever elevene mestring.

Vi har disse utviklingstiltakene:

 • Forsterket leseopplæring - bruke ”Plan for grunnleggende leseopplæring” og ”Læringsstrategier ved Landvik skole”
   
 • Smartboard og Ipad
  • redskap i undervisningen
  • pedagogiske apper knyttet til kompetansemål i Kunnskapsløftet 2020
 • Trivsel - hensyn og respekt
  • øke elevenes sosiale kompetanse

Skolen og hjemmet samarbeider om det gode skole- og klassemiljøet

Vi er sammen om disse utviklingstiltakene:

 • Oppfølging av "Plan for hjem/skole-samarbeid"
  • Foreldreskolen
  • Foreldremøter
  • Videreutvikle gode rutiner
  • Visma Flyt Skole
 • Plan mot krenkelser
 • Plan for tiltak ved bekymringsfullt skolefravær

Kompetente og tydelige lærere med en felles faglig plattform

Utviklingsområder:

 • Faglig og personlig vekst og utvikling
  • Arbeid med fagfornyelsen – Kunnskapsløftet 2020
  • Traumebevisst skole
  • Ipad som pedagogisk verktøy
  • Økt relasjonskompetanse
 • Grunnleggende og systematisk leseopplæring
  • Aktiv bruk av kartleggingsverktøy
  • Vurderingspraksis
 • God klasseledelse
 • Kvalitet i arbeidet med kap 9a i opplæringsloven
 • Erfaringsutveksling
  • ​​​​​​​Vurdering av – og for - læring

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 00
SFO direkte: 99 37 78 06

Besøksadresse
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Postboks 503, 4891 Grimstad

E-post til Landvik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 


Organisasjonsnummer
974 548 771