Pedagogisk plattform

Jeg kan, jeg vil, jeg får det til.
- God skole for alle

Skolen fremmer personlig og faglig utvikling, og gir elevene tro på egne muligheter

Gjennom tilpasset opplæring opplever elevene mestring.

Vi har disse utviklingstiltakene:

 • Forsterket leseopplæring
  - Bruke ”Plan for grunnleggende leseopplæring” og ”Læringsstrategier ved Landvik skole”
   
 • It’s learning, Conexus (Vokal) og Smartboard
  - som redskap i undervisningen
  - i skolens vurderingspraksis
  - kartleggingsverktøy (mappevurdering/elevsamtalen)
   
 • Trivsel - hensyn og respekt
  - øke elevenes sosial kompetanse

Skolen og hjemmet samarbeider om det gode skole- og klassemiljøet

Vi er sammen om disse utviklingstiltakene:

 • Oppfølging av "Plan for hjem/skole-samarbeid"
  - Foreldreskolen
  - Gruppeforeldremøtene
  - Videreutvikle gode rutiner
  - Visma Flyt Skole
   
 • Plan mot krenkelser
   
 • It's Learning og Coneus (Vokal)
  - som redskap for oppfølging av den enkelte elev

Kompetente og tydelige lærere med en felles faglig plattform

Utviklingsområder:

 • IKT - økt grunnleggende digital kompetanse for alle lærere
   
 • Faglig og personlig vekst og utvikling
  - Økt relasjonskompetanse
  - Fora for etisk refleksjon
  - Traumebevisst skole
   
 • Grunnleggende og systematisk leseopplæring
  - Aktiv bruk av kartleggingsverktøy
  - Vurderingspraksis
   
 • Fokus på god klasseledelse
 • Fokus på kap 9a i opplæringsloven
   
 • Erfaringsutveksling
  - Dele veiledningskompetanse
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 00
SFO direkte: 993 77 806

E-post til Landvik skole

Besøksadresse
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Postboks 503, 4891 Grimstad