Lese- og skriveopplæring

De av våre elever som har forutsetning for å lære å lese og skrive trenger en spesielt tilrettelagt leseopplæring. Skolen har et nettverk av pedagoger som utveksler og utvikler materiell for dette. Ressurspersoner i personalet driver lesegrupper organisert i skolens Læringsverksted.

Vi har også kompetanse på leseopplæring generelt, lese- og skrivevansker og tilgang til tester og kartleggingsmateriell.

I tillegg til LIMM har vi mye kompetanse på grunnleggende begynneropplæring i ,skrive – og leseopplæring, og metoden Skrive seg til lesing med talestøtte (STL+)

Vi holder også kurs for andre skoler: Treffpunkt Langemyr onsdager 13.00 til 16.00 etter avtale

Kontaktinformasjon

For mer informasjon ta kontakt med følgende ved Langemyr skole:

Ellen Cecilie Romstad
ellen.cecilie.romstad@grimstad.kommune.no

Hanne Sellæg
hanne.sellaeg@grimstad.kommune.no

Les også om læremiddelpakken LIMM.