Leseopplæring

De av våre elever som har forutsetning for å lære å lese trenger en spesielt tilrettelagt leseopplæring. Skolen har et nettverk av pedaoger som utveksler og utvikler materiell for dette. Vi har også kompetanse på leseopplæring generelt, lese- og skrivevansker og tilgang til tester og kartleggingsmateriell, bl.a KOAS.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon ta kontakt med følgende ved Langemyr skole:

Elisabeth Lund Andersen

elisabeth.andersen@grimstad.kommune.no

Hanne Sellæg
hanne.sellaeg@grimstad.kommune.no

Les også om læremiddelpakken LIMM.