Orofacial stimuleringsterapi

Den nyeste kunnskapen om orofacial stimuleringsterapi (munnmotorisk trening) kommer fra Rudolfo Castillo Morales fra Cordoba i Argentina. Han er fysioterapeut og lege, og har arbeidet med sterkt funksjonshemmede barn med spisevansker i 38 år.
Morales driver et senter i byen Cordoba, hvor han er leder for en tverrfaglig stab. De viktigste samarbeidspartnere er fysioterapeuter, logopeder, ergoterapeuter, barneleger, tannleger og kjeveortopeder.
 
Castillo Morales konsept bygger på den nevromotoriske utviklingen, og er en behandling av barn med kroniske motoriske vansker, hjerneskader med sentrale og perifere pareser, og barn med ulike syndromer som medfører skader i hode – ansikt – munn – tunge - tenner eller i fordøyelsesapparatet.
Påvirkningen/stimuleringen konsentreres spesielt om behandling av suge, tygge, svelge, spise- og taleforstyrrelser.
 
Castillo Morales’ behandling er ment å være terapi for hele kroppen ved fysisk, nevrologisk, sensorisk og psykisk funksjonshemming. Han presiserer at behandlingen aldri skal starte rett på munnen, men at det er bra å starte med føttene, hendene, bryte eventuelle spasmer, løsgjøre skuldre og nakke osv. før en går på munnstimuleringen.

Erfaringer fra Langemyr skole

Ved Langemyr har vi erfart, spesielt for elever med CP, at denne type behandling har gitt gode resultater .Vi har observert at tygge og svelge-funksjonene er blitt forbedret og at siklingen har minsket - i enkelte tilfeller opphørt. Vi har også erfart at lyd/tale er blitt positiv påvirket.
Det er viktig med kontinuerlig trening, helst 2 ganger pr. dag for å få god effekt.
Det bør ikke være mer enn 1-2 personer som arbeider med den enkelte, og disse må være trygge og kjente personer for eleven.

Perm og videokassett angående orofacial stimuleringsterapi kan kjøpes ved henvendelse til logoped Sissel Tønneberg tlf. 63 85 14 03.

Mer informasjon kan bl.a. hentes fra boken: ”Bedre måltider med spisetrening” utgitt av Frambu Helsesenter.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon ta kontakt med følgende ved Langemyr skole

Inger Lise Melbye
inger.lise.melbye@grimstad.kommune.no