Utadrettet virksomhet

Den utadrettede virksomheten omfatter et bredt tjenestetilbud:

Fagkurs-kursholdere

Innenfor Langemyr skoles kompetanseområder kan vi tilby foredragsholdere og legge til rette for eksterne kurs. Ut fra henvendelser til skolen, vil vi prøve å skreddersy opplegg m.h.t. fagområde, målegruppe, organisering, tid og sted.

Hospitering - studiebesøk

Langemyr skole tar imot enkeltpersoner eller små grupper. Etter avtale legger vi til rette for hospitering i de ulike avdelingene ved skolen. Ved studiebesøk kan opplegget også omfatte, orienteringer, omvisning og besøk i læremiddelsamlingen.

Veiledning

Etter avtale kan Langemyr skole tilby spesialpedagogisk veiledning knyttet til enkeltelever/fagområder ved barnehager, skoler og andre institusjoner.

Læremidler

Mediateket ved Langemyr skole dekker et bredt spekter av spesialpedagogisk materiell, leker, spill og bøker. Etter avtale tar vi imot besøk for orientering og veiledning.

Praksisplasser

Langemyr skole kan ta imot studenter innenfor praksisfeltet vårt:
Spesialpedagogikk, musikkterapi, vernepleie, barnevernspedagogikk, ergoterapi og fysioterapi.

Lærlinger

Etter avtale med kommunene tar vi imot lærlinger, fortrinnsvis innen barne- og ungdomsarbeid.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon eller bestilling av tjenester. Vi er fleksible og vil prøve å tilpasse og tilrettelegge for kurs/opplegg i nær kontakt med brukerne.

 

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.
 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?