Utadrettet virksomhet

Den utadrettede virksomheten omfatter ulike kjøpetjenester:

Treffpunkt Langemyr og bestillingskurs

Treffpunkt Langemyr er lavterskel/«billigvariant» kurs eller workshop som holdes hver onsdag kl. 13.30-16.00, med varierende tema hentet fra fagområdene hvor vi også kan tilby bestillingskurs.

Innenfor Langemyr skoles kompetanseområder kan vi tilby foredragsholdere og legge til rette også for eksterne bestillingskurs. Hanne Sellæg og Ellen Cecilie Romstad er erfarne kursholdere, og anbefales til kurs innen lese-/skriveopplæring, digitale hjelpemidler og koding i spesialundervisningen. Linn Karina Bjørkmo og Christine Lilleholt holder kurs/workshop innen ASK, og Caroline Lunden holder orienteringskurs om HUA, forebygging og håndtering av atferd som utfordrer.

Ut fra henvendelser til skolen, vil vi prøve å skreddersy opplegg med hensyn til fagområde, målgruppe, organisering, tid og sted.

Hospitering - studiebesøk

Langemyr skole kan ta imot enkeltpersoner eller små grupper. Hospitering og studiebesøk må ta hensyn til elevers behov for skjerming, og mulighetene kan derfor variere. Ved studiebesøk kan opplegget også omfatte orienteringer, omvisning og besøk i læremiddelsamlingen.

Veiledning

Etter avtale kan Langemyr skole tilby spesialpedagogisk veiledning knyttet til enkeltelever/fagområder ved barnehager, skoler og andre institusjoner.

Læremidler

Mediateket ved Langemyr skole dekker et bredt spekter av spesialpedagogisk materiell, leker, spill og bøker. «Kreativt mediatek» har eksempler på ulike fysiske og digitale tilpasninger av skjønn- og faglitteratur utviklet med UDIR-midler i 2020-2021. Etter avtale tar vi imot besøk for orientering og veiledning.

Praksisplasser

Langemyr skole kan ta imot studenter innenfor praksisfeltet vårt: spesialpedagogikk, vernepleie og musikkterapi.

Lærlinger

Etter avtale med kommunene kan vi ta imot lærlinger, fortrinnsvis innen barne- og ungdomsarbeid.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon eller bestilling av tjenester. Vi er fleksible og vil prøve å tilpasse og tilrettelegge for kurs/opplegg i nær kontakt med brukerne. Kostnad beregnes hvert tilfelle ut fra omfang nødvendig frikjøp av aktuelt personale.

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.
 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 879