Utadrettet virksomhet

Den utadrettede virksomheten omfatter ulike kjøpetjenester:

Fagkurs-kursholdere

Innenfor Langemyr skoles kompetanseområder kan vi tilby foredragsholdere og legge til rette for eksterne kurs. Hanne Sellæg og Ellen Cecilie Romstad er erfarne kursholdere, og anbefales til kurs innen lese-/skriveopplæring, digitale hjelpemidler og koding i spesialundervisningen. Ut fra henvendelser til skolen, vil vi prøve å skreddersy opplegg med hensyn til fagområde, målegruppe, organisering, tid og sted.

Under koronapandemien har vi erfart at digitale kurs via Teams er en mulig løsning for kompetansedeling.

Hospitering - studiebesøk

Langemyr skole kan ta imot enkeltpersoner eller små grupper. Hospitering og studiebesøk må ta hensyn til elevers behov for skjerming, og mulighetene kan derfor variere. Ved studiebesøk kan opplegget også omfatte orienteringer, omvisning og besøk i læremiddelsamlingen.

Veiledning

Etter avtale kan Langemyr skole tilby spesialpedagogisk veiledning knyttet til enkeltelever/fagområder ved barnehager, skoler og andre institusjoner.

Læremidler

Mediateket ved Langemyr skole dekker et bredt spekter av spesialpedagogisk materiell, leker, spill og bøker. «Kreativt mediatek» har eksempler på ulike fysiske og digitale tilpasninger av skjønn- og faglitteratur utviklet med UDIR-midler i 2020-2021. Etter avtale tar vi imot besøk for orientering og veiledning.

Praksisplasser

Langemyr skole kan ta imot studenter innenfor praksisfeltet vårt: spesialpedagogikk, vernepleie og musikkterapi.

Lærlinger

Etter avtale med kommunene kan vi ta imot lærlinger, fortrinnsvis innen barne- og ungdomsarbeid.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon eller bestilling av tjenester. Vi er fleksible og vil prøve å tilpasse og tilrettelegge for kurs/opplegg i nær kontakt med brukerne. Kostnad beregnes hvert tilfelle ut fra omfang nødvendig frikjøp av aktuelt personale.

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.
 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?