Elevbedrift – skolekjøkken og kafé

Undervisning i mat og helse

Skolekjøkken og kafédrift er et av satsningsområdene på Langemyr skole. Mange av målene i den enkelte elevs individuelle plan kan øves på i denne aktiviteten.Arbeid på kjøkkenet og i kaféen gir store muligheter for å tenke tverrfaglig, spesielt innenfor matematikk, norsk, fysiske ferdigheter og øvelse i sosial kompetanse.

Kompetansemålene i læreplanen for mat og helse for 1-4 klasse danner grunnlaget for vårt arbeid. Undervisning i mat og helse foregår enten i små grupper gjennom kafèdrift, eller egne timer i skolekjøkkeet. Felles for undervisningen er at vi har fokus på sunn og god mat, god hygiene og kildesortering. En viktig del av undervisningen er også innkjøp med butikktrening og salg i kaféen.

Det er et mål at elevene skal oppleve mestring og godt fellesskap, øke motivasjon til å være delaktig i matlaging hjemme, og for de som har forutsetninger for det, kan bli mest mulig selvstendige på dette området.

For at elevene skal få best mulig læringsutbytte av undervisningen i faget, er det nødvendig med mange repetisjoner. Det er derfor viktig at samme meny blir gjentatt en lengre periode. Spesielt i kaféen trenger vi dette slik at elevene skal få øve på ulike oppgaver over tid.

 

Fant du det du lette etter?