Mål og faglig plattform

Skolen er en grunnskole som gir tilbud til elever med særskilte behov. Vi er en del av Grimstadskolen, men med interkommunalt eierskap har vi også elever fra flere kommuner i gamle Aust–Agder.

Skolens undervisning bygger på nasjonale læreplaner og oppdatert spesialpedagogisk forskning og empiri.

Mål og visjon

Mål: Langemyr skole- og ressurssenter skal fremme læring, personlig utvikling og livskvalitet ved verdige opplæringsvilkår for barn og unge med særskilte behov.

Vi ønsker å være et spesialpedagogisk knutepunkt på Sørlandet. Det innebærer blant annet at vi ønsker å utvikle, nyttiggjøre, hente og dele kompetanse.Skolens ansatte har fokus på å gi elevene det beste mulige opplæringstilbudet, og på kompetanseutvikling i et godt fagmiljø.

Vår visjon er: Skolen som utgjør en forskjell

Opplæringstilbudet baseres på nasjonale læreplaner, de ansattes individuelle og samlede kompetanse, og utvikling innen fagfeltet. Skolen har jobbet frem et sett grunnverdier og fellesfaktorer for læring, personlig utvikling og livskvalitet. All virksomhet på Langemyr skole bygger på følgende grunnverdier

  • Respekt
  • Integritet
  • Likeverd
  • Autonomi

På tvers av ulike metodiske tilnærminger er det noen faktorer i vårt arbeid som er felles, og som er grunnleggende for elevenes læring, personlig utvikling og livskvalitet. Kunnskap om disse fellesfaktorene ligger til grunn for skolens faglige aktivitet. De fire fellesfaktorene er:

  • Eleven selv
  • Relasjonsfaktorer
  • Forventninger
  • Metode