Mål og faglig plattform

Faglig plattform – en kortversjon

Skolen er en grunnskole som gir tilbud til elever med særskilte behov. Vi er en Grimstad-skole, men har også elever fra flere kommuner i Aust–Agder.

Mål og visjon

Mål: Langemyr skole- og ressurssenter skal fremme læring, personlig utvikling og livskvalitet ved verdige opplæringsvilkår for barn og unge med særskilte behov.

Vi ønsker å være et spesialpedagogisk knutepunkt på Sørlandet. Det innebærer blant annet at vi satser på å utvikle, nyttiggjøre, hente og dele kompetanse med Grimstadskolen og andre fagmiljøer. Skolens ansatte har fokus på å gi elevene det beste mulige opplæringstilbudet, og på kompetanseutvikling i et godt fagmiljø.

Vår visjon er: Skolen som utgjør en forskjell

Opplæringstilbudet baseres på skolens faglige plattform, de ansattes individuelle og samlede kompetanse, og utvikling innen fagfeltet. Skolens grunnverdier og fellesfaktorer for læring, personlig utvikling og livskvalitet. All virksomhet på Langemyr skole bygger på følgende grunnverdier:

  • Respekt
  • Integritet
  • Likeverd
  • Autonomi

På tvers av ulike metodiske tilnærminger er det noen faktorer i vårt arbeid som er felles, og som er grunnleggende for elevenes læring, personlig utvikling og livskvalitet. Kunnskap om disse fellesfaktorene ligger til grunn for skolens faglige aktivitet. De fire fellesfaktorene er:

  • Eleven selv
  • Relasjonsfaktorer
  • Forventninger
  • Metode