Organisering av skoledagen

Skoledagen

Elevene har ukentlig skoletid tilsvarende ordinære klassetrinn, men justert for samordnede skysstider. 
Skolen starter kl 9 hver dag og slutter kl 13.30 eller 14.30.

Langemyr skole - organisering av skoledagen
Klasse-trinn Under-visning Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-4. trinn 19 t/u 9.00-13.30 9.00-14.30 9.00-13.30 9.00-13.30 9.00-13.30
5.-7. trinn 21 t/u 9.00-13.30 9.00-14.30 9.00-14.30 9.00-13.30 9.00-14.30
8.-10. trinn 23 t/u 9.00-14.30 9.00-14.30 9.00-14.30 9.00-14.30 9.00-14.30

Det er mulighet for kombinasjon med skolefritidsordning før og etter skoletid for de som ønsker det.

SFO åpner kl 7.30 og stenger kl 16.30. Bruksmønster i SFO for den enkelte elev avtales ut fra individuelle behov og samordning av skyss.

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

E-post til skolen

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.