Organisering av skoledagen

Skoledagen

Elevene har ukentlig skoletid tilsvarende ordinære klassetrinn, men justert for samordnede skysstider. 
Skolen starter kl 9 hver dag og slutter kl 13.30 eller 14.30.

Langemyr skole - organisering av skoledagen
Klasse-trinn Under-visning Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-4. trinn 19 t/u 9.00-13.30 9.00-14.30 9.00-13.30 9.00-13.30 9.00-13.30
5.-7. trinn 21 t/u 9.00-13.30 9.00-14.30 9.00-14.30 9.00-13.30 9.00-14.30
8.-10. trinn 23 t/u 9.00-14.30 9.00-14.30 9.00-14.30 9.00-14.30 9.00-14.30

Det er mulighet for kombinasjon med skolefritidsordning før og etter skoletid for de som ønsker det.

SFO åpner kl 7.30 og stenger kl 16.30. Bruksmønster i SFO for den enkelte elev avtales ut fra individuelle behov og samordning av skyss.

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.
 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 879