Skolebiblioteket

Velkommen til mediateket ved Langemyr skole

Skolens mediatek er åpent hele dagen, og er hovedsakelig basert på selvbetjening.

Mesteparten av samlingen er plassert i mediatekrom i kjelleretasjen, noe oppbevares på personalet arbeidsrom.

Samlingen består av faglitteratur innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk og vernepleierfaget, faglitteratur for barn og unge, skjønnlitteratur, lettestbøker, bildebøker samt et bredt utvalg av ulike former for undervisningsmateriell.

Mediateket har som målsetting å fremme læring på alle områder, både for elever og personale. Vi ønsker å legge til rette for at alle utfra sine forutsetninger kan finne litteratur og andre læremidler som kan stimulere økt kunnskap, glede, mestring og mening i skolehverdagen. «Kreativt Mediatek» er eksempler på fysisk og digital tilrettelegging av fag- og skjønnlitteratur for elevgruppen, utviklet med UDIR-midler i 2020-21 av Marit Nodeland og Hanne Sellæg.

Hver klasse har sitt lånekort, og lån blir registrert i resepsjonen.  Elevene kan etter avtale  få sitt eget lånekort.

Mesteparten av litteraturen og en del av undervisningsmateriellet er katalogisert og er søkbart. Vi benytter Micromark biblioteksystem.