Uteskole

Alle elever på Langemyr skole har uteskole på timeplanen. Klassene har satt av en dag pr. uke til turdag/faste aktiviteter.

Skolens uteareal er godt tilrettelagt for aktiviteter. Vi har gressbane, sansesti med sansehus, gapahuk og båt. I tillegg er klassene ofte på turer i nærmiljøet. Vi har et variert og spennende nærmiljø å spille på.

Mange fag kan knyttes direkte til opplevelser på utedagen. Observasjon, undring, opplevelser, erfaringer og kunnskap settes inn i en helhet som gir mening og sammenheng i skolehverdagen.

Vedproduksjon

Innen uteskole inngår også vedproduksjon. Noen av elevene har utearbeid på timeplanen sin hver uke. Dette innebærer å kverne bark, kløyve, sage og stable ved.

Kontaktpersoner

Hanne Sellæg
hanne.sellaeg@grimstad.kommune.no

Vivian Ausland
vivian.ausland@grimstad.kommune.no

 

Les også Uteskole - en vei til mestring for alle, av spesialpedagog Guri Dale Matzow

Fant du det du lette etter?