Zippy-programmet

Zippys venner

Elevene er satt sammen i grupper slik at de passer best mulig sammen. Innholdet i timene i de ulike gruppene varierer, men temaene er like.

Zippys venner-programmet følges, men vi har lagt til flere timer og tilpasset noe av innholdet til våre elever. Det er viktig med repetisjon og vi bruker lang til på gjennomgang av de ulike følelsene våre i Modul 1.

Det er Voksne for Barn som organiserer programmet på nasjonalt nivå sammen med sekretariatet Psykisk helse i skolen. På regionalt nivå er Fylkesmannen sentral sammen med regionale programmedarbeidere. Alle som skal undervise i Zippys venner må delta på to-dagers  workshop, sammen med skolehelsetjenesten og PPT.

Bakgrunn for programmet

Bakgrunnen for programmet er at skolen skal være en arena som fremmer helse, trivsel og læring. Forskning viser at det er en sammenheng mellom barn og unges sosiale og personlige utvikling og læring. Undersøkelser viser at 1 av 5 ungdommer sliter med psykisk helse. For å mestre dagliglivets utfordringer som kommunikasjon, vennskap, konflikthåndtering, endrings- og tapssituasjoner, må man lære strategier for å møte disse.

Zippys venner legger stor vekt på det mellommenneskelige gjensidige aspektet ved mestring.

Undervisningen har som målsetting å lære elevene:

 • Å identifisere og snakke om følelser
 • Å mestre dagliglivets utfordringer
 • Å støtte andre som har det vanskelig


Programmet består av 6 moduler og i utgangspunktet 24 timer. Vi har utvidet til 30 timer.

Grunnprinsipper:

 • Positive ferdigheter forsterkes
 • Det finnes ikke riktige eller gale løsninger -bare mer eller mindre nyttige
 • Fokuser på løsningen, ikke personen
 • Barna trenger repetisjon og kontinuitet for å lære godt.
 • Barna praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger. Det er viktig at lærer er med på å overføre metodene i Zippy til hverdagssituasjoner. Dette kan være i forhold til å be om hjelp, å tilby hjelp i f.eks garderobe og ved konflikter.
 • Barna deltar og involveres.
 • Barna lærer av hverandre.
 • Barna støtter og hjelper hverandre i stedet for å konkurrere.
 • Barna evaluerer sine egen mestring.
 • Programmet gjennomføres i sin helhet.


Programmet baseres på historier om pinnedyret Zippy og vennene hans. Bildene og historiene er lette å identifisere seg med. Elevene skal selv komme med løsninger på problemene historiene tar opp. Det legges vekt på overføring av læring ved gjentakelse av læringserfaringer i stadig nye situasjoner, både i Zippytimene og i skolehverdagen for øvrig.

Aktiviterer i Zippy-programmet

Aktivitetene i timene er varierer mellom historiene om Zippy, tegning, rollespill, lek, samtale, sang og musikk som passer til tema, filmklipp som hentes fra barne- og ungdomsprogram, ulike arbeidsark tilknyttet RLE (Skolebøkene Inn i livet og Du og Jeg benyttes), ulike lettlestbøker, bøkene sjelehjelp for barn og Jeg er meg!Min meg!, ulike følelseskort og andre illustrasjoner som kan forsterke og visualisere temaet vi jobber med.

Vi jobber også med at alle følelser er lov å ha og vi fokuserer på hva vi kan gjøre og hva vi har lov til å gjøre når vi kjenner de ulike følelsene. Elevene har hver sin perm som de samler det vi jobber med i, denne får de med seg hjem når året er over.

Modulene i Zippys venner

Modul 1: Følelser

 • Intro (Vår tilføyelse)
 • Å være lei seg
 • Å være glad (Disse to følelsene er beregnet til 1 time, vi har delt dem opp)
 • Å være sint eller irritert
 • Å være redd (Vår tilføyelse)
 • Å være sjalu eller misunnelig
 • Å være nervøs
 • Livet er en berg- og dal-bane (Vår tilføyelse)

Modul 2: Kommunikasjon

 • Å bedre kommunikasjonen
 • Å lytte
 • Hvem kan hjelpe
 • Å si det du egentlig vil si

Modul 3: Venner og uvenner

 • Venner, god og dårlig samvittighet og å tilgi (Vår tilføyelse)
 • Hvordan beholde en venn
 • Å mestre ensomhet og avvisning
 • Hvordan takle konflikter med venner
 • Hvordan få nye venner
 • Menneskeverd og menneskerettigheter (Vår tilføyelse)

Modul 4: Å takle konflikter

 • Hvordan gjenkjenne en god løsning
 • Erting og mobbing
 • Å løse problemer
 • Å hjelpe andre med å takle konflikter


Modul 5: Å takle forandringer og tap

 • Forandringer og tap er en del av livet
 • Å mestre dødsfall
 • Besøk på kirkegården
 • Å lære av forandring og tap

Modul 6: Vi mestrer det sammen

 • Ulike mestringsstrategier
 • Hvordan vi hjelper hverandre
 • Å tilpasse seg nye situasjoner
 • Vi feirer sammen

Hva gjør vi i Zippy-timene?

Alle timene begynner likt med gjennomgang av reglene, Zippy sangen eller Zippy regle og vi hilser på Zippy. Timen avsluttes med Min-mening ark der elevene evaluerer og fargelegger om de likte timen (tommer opp) eller om de ikke likte timen (tommel ned), var jeg glad (smilefjes) eller var jeg lei meg (trist fjes). Det er lov å fargelegge halve hvis følelsene har variert i løpet av timen.

Videreføring av Zippy-programmet

I videreføringen av Zippys venner er barna vi følger blitt eldre.

Det er lagt opp til ca. 12 timer fordelt på 3 moduler.

Oppstart og god kommunikasjon

 • Nytt møte med Zippys venner
 • God kommunikasjon, å ha det bra
 • Gjennomgang av reglene (evt.endringer/tilføyelser)

Venner

 • Å være alene
 • Å være misunnelig
 • Å være en venn
 • Å være en venn (venner, god og dårlig samvittighet og å tilgi. Vår tilføyelse)
 • Å være sjalu
 • Å ikke få være med (Menneskeverd og menneskerettigheter. Vår tilføyelse)

Forandring i livet

 • Vanskelige situasjoner i hverdagen
 • Skyldfølelse og sinne
 • Lojalitet og savn


Modul 1,5 og 6 kjører vi parallelt med de som er på det første programmet. Begynnelse og slutt på timen er også den sammen.

Fant du det du lette etter?