Nyheter fra Langemyr skole

Skolestart 13. august 2020

Alle klassene starter kl 9.00 i sine klasserom. De nye elevene ønskes særskilt velkommen. SFO er åpen for avtalt bruksmønster samme dato. Informasjon om skoleskyss er videreformidlet alle aktuelle hjem.

SFO har ferieåpent for de påmeldte fra og med mandag 3. august. 
Skoleledelsen er på jobb fra samme dato.

Alle pedagoger har planleggingsdag mandag 10. august. 
SFO holder stengt 11. og 12. august på grunn av felles planleggingsdag for alle ansatte.

Velkommen til nytt skoleår!