Råd og utvalg ved Langemyr skole

Elevrådet

Medlemmer 2019/2020

 • Leder Tarja Katrina Dareios Skram-Karlsen
 • Nestleder Benjamin Johnsen
 • Leder og nestleder deler på oppgavene

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Medlemmer 2019/2020:

 • Leder: Camilla Alette Jacobsen, C-klassen 48296626 eller camillaalette@hotmail.com
 • Nestleder: Liv Cathrine Burleigh, D-klassen
 • Vara for nestleder: Birger Håland, C-klassen
 • Kasserer: Christopher Haugland Jacobsen, C-klassen
 • Styremedlem: Per Christian Andreassen/Katarina Tobiassen, D-klassen
 • Styremedlem: Carmen Milvard, E-klassen

Neste møte blir 8 oktober 19.00-20.00 via messenger video
Saker sendes til FAU-leder innen 7 oktober.

Øvrige møtedatoer:

 • KFU årsmøte 23. september 18:00-20:00 på rådhuset
 • SU-møte 9. oktober 12:30-13:30 på Langemyr
 • KFU oppstartsmøte 10.oktober 17:30-20:30 på Fevik skole

Samarbeidsutvalget (SU)

Medlemmer 2019/2020:

 • Camilla Alette Jacobsen, FAU-leder
 • Liv Cathrine Evensen Burgleigh, nestleder FAU
 • Benjamin Johnsen, nestleder elevråd
 • Ny representant velges, representant for pedagogene ved Langemyr skole
 • Hanne Sellæg PÅ VALG, representant for pedagogene ved Langemyr skole
 • Bjørn Holter PÅ VALG, representant for andre ansatte ved Langemyr skole
 • Turid Fløystad, rektor/enhetsleder ved Langemyr skole
 • Line Ostad, politiker Grimstad Høyre – varslet ny representant

SU konstituerer seg i møte på Langemyr 9. oktober 12.30-13.30

Referater

FAU-møter

Foreldremøter