SFO på Langemyr skole

Logg inn i Visma Flyt Skole

Skolefritidsordningen (SFO) er et aktivitetstilbud utover skoletiden for elever 1.-7.trinn. Elever på 8.-10 trinn kan gis tilbud dersom SFO har kapasitet, og hjemkommunen bestiller tjenesten.

Plass i skolefritidsordningen forutsetter søknad fra foresatte og økonomisk garanti for personaldekning fra hjemkommunen.
Hjemkommunene kan kreve egenandel for SFO-plassen for elever på 1.-4. trinn, tilsvarende tilbud på nærskolen. Se hjemmesiden til hjemkommunen for oversikt over priser.

Nasjonale retningslinjer sikrer inntektsbaserte priser for elever i 1.-4. trinn og gratis SFO for elever i 5.-7.trinn med særskilte behov.

Elever i 1.-7. trinn har etter Opplæringsloven rett til skyss til/fra SFO i skoleukene. Elever på høyere klassetrinn og i ferie-SFO må søke hjemkommunen om dekning av skyss til/fra SFO.

SFO på Langemyr skole følger Grimstad kommunes vedtekter og åpningstider.
Grimstad kommunes vedtekter og åpningstider for SFO (PDF, 508 kB)

Generell informasjon om SFO i Grimstad kommune

Kontaktinfo

Caroline Lunden
SFO-koordinator

Telefon 37 25 06 54
Send e-post til SFO-koordinator
(ikke send sensitive opplysninger i e-post)