SFO på Langemyr skole

Skolefritidsordningen (SFO) er et aktivitetstilbud utover skoletiden for elever 1.-7.trinn. Elever på høyere klassetrinn kan gis tilbud dersom SFO har kapasitet.

Plass i skolefritidsordningen forutsetter søknad fra foresatte og økonomisk garanti for personaldekning fra hjemkommunen.
Hjemkommunene kan kreve egenandel for SFO-plassen, tilsvarende tilbud på nærskolen.

Elever i 1.-7. trinn har etter Opplæringsloven rett til skyss til/fra SFO i skoleukene. Elever på høyere klassetrinn og i ferie-SFO må søke hjemkommunen om dekning av skyss til/fra SFO.

  • SFO på Langemyr skole følger Grimstad kommunes vedtekter og åpningstider.
  • SFO åpner kl 7.30 og stenger kl 16.30.
  • SFO er stengt i hele juli måned, i juleferien og på skolens planleggingsdager og «innestengte» fridager. Påskeferien vurderes.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Caroline Lunden
SFO-koordinator

Telefon 37 25 06 54
Send e-post til SFO-koordinator