Logoped

Hva omfatter tjenesten?

Logoped gir språkhjelp til barn og ungdom, 0 – 16 år med tale- eller språkvansker. Det kan dreie seg om uttalevansker, stemmevansker, stamming, svelgevansker og språkvansker.

Vi kan hjelpe med:

  • å veilede foreldre/personalet i barnehage/skole i forhold til barns språk
  • å gi barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utredning enten hjemme, på skolen/ i barnehagen eller hos logopeden
  • å kartlegge for avgjørelse om eventuell videre henvisning til hjelpeapparatet

Hvordan avgjøres det om det er behov for logopedhjelp?

Skole/barnehage kan med samtykke fra foresatte drøfte enkeltbarn anonymt med logopeden. Før en eventuell henvisning må saken ha vært drøftet i ressursteam eller med logoped i telefontiden.
Foresatte må samtykke på henvisningsskjema før en kan utrede og eventuell påbegynne logopedtrening med barnet.

  • Barn med taleflytvansker kan henvises og få plass hele året.
  • Barn meed r-vansker kan henvises fra 1. klasse.
  • Barn med s-vansker kan henvises fra 2. klasse. 

Henvisningsskjema

Kontaktinfo

Logoped
Marit Mo Grimdalen
Telefon 37 25 03 18
Mobil 91 76 73 20

Telefontid:
Onsdager kl. 12-15

Skal du sende melding om noe sensitivt?