Særskilt norskopplæring - grunnskole

Hva er særskilt norskopplæring?

Særskilt norskopplæring er forsterket opplæring i norsk. Opplæringen kan gis enten etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære planen.

Hvem har rett til særskilt språkopplæring?

Eleven har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått gode nok norskferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

Grunnskolene har ansvar for tilbudet om særskilt norskopplæring til barn i skolepliktig alder.