Visma Flyt Skole

Logg inn i Visma Flyt Skole

Skolene i Grimstad bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Foresatt-appen Min Skole

Grimstad kommune bruker Visma Flyt Skole sin foresatt-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole.

Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min Skole, loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole.
NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) i foresatt-appen, og heller ikke på sms eller e-post til skolen.

Som foresatt kan du kan blant annet bruke appen til kommunikasjon med skolen, melde fravær, svare på spørreskjemaer fra skolen, og sjekke om barnet ditt er sjekket inn/ut på SFO.

Les mer om hvordan du laster ned foresatt-appen Min Skole, og hvordan du bruker den.

Foresattportalen 

Skolene i Grimstad har nå tatt i bruk Foresattportalen. Den finner dere når dere velger Visma Flyt skole. Der kan dere sende søknader om SFO-plass, fravær og redusert betaling. Melding til skolene må fortsatt sendes via Appen. 

Som foresatt kan du logge på webversjonen av Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

I webversjonen kan du:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
  • Gi samtykker
  • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven.
    Fravær og merknader kan du også se i foresatt-appen.
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

Brukerveiledning for foresatte i Visma Flyt Skole (PDF, 694 kB)

Har du problemer med tilgang?

Dersom du har problemer med tilgang som foresatt, tar du kontakt med skolen.

Hvordan gir jeg beskjed til skolen når barnet er sykt?

I foresatt-appen Min Skole registrerer du fravær på barnet ditt. Dette bør du gjøre så tidlig som mulig den aktuelle dagen.

Hvordan søker jeg om fri/permisjon for barnet mitt?

Du finner søknadsskjema ved å logge inn på Visma Flyt Skole, og velge knappen Søknader på forsiden.

Se også retningslinjer for søknad om permisjon fra undervisningen.

Jeg får ikke logget inn fra mobiltelefon, hva gjør jeg feil?

Innloggingen til fullversjonen av Visma Flyt Skole er i utgangspunktet tilpasset ansattes innlogging på mobiltelefon eller nettbrett. Dersom du får opp mobilsiden med overskrift "Visma Flyt Skole - Ansatt" må du klikke på "Fullversjonen av Visma Flyt Skole" for å logge på som foresatt. Foresatte logger på med ID-porten (MinID/BankID eller tilsvarende).
I foresatt-appen Min Skole logger du på med ID-porten første gang, og lager en pin-kode som brukes i fortsettelsen.

SFO: Hvordan søker jeg om ferie-SFO?

Vi legger ikke ut noe påmeldings- eller søknadsskjema for ferie-SFO på nettsidene. Påmeldingsskjema til ferie-SFO blir i stedet sendt ut elektronisk via foresatt-appen Min Skole til alle foresatte som har barn på SFO, og som har lastet ned og tatt i bruk appen.

SFO: Hvordan søker jeg om redusert betaling?

Du søker om redusert betaling (gratis kjernetid) via eget søknadsskjema på kommunens nettsider.

Før du søker må du ha nyeste skattemelding (selvangivelse) for husholdningen.
Les mer om ordningen og finn søknadsskjema på kommunens nettsider.