Visma Flyt Skole

Logg inn i Visma Flyt Skole

Skolene i Grimstad bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Vi bruker Visma Flyt Skole som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole

Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min skole, loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole. NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) i foresatt-appen, og heller ikke på sms eller e-post til skolen.

Les mer om hvordan du laster ned foresatt-appen Min skole, og hvordan du bruker den.

Foresattes tilgang til Visma Flyt Skole

Som foresatt kan du logge på Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

Foresatte bruker Visma Flyt Skole til å blant annet:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
  • Gi samtykker
  • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven
  • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

Brukerveiledning for foresatte i Visma Flyt Skole (PDF, 2 MB)

Har du problemer med tilgang?

Dersom du har problemer med tilgang som foresatt, tar du kontakt med skolen.

Visma Flyt Skole - ofte stilte spørsmål

Hvordan gir jeg beskjed til skolen når barnet er sykt?

Du sender melding fra foresatt-appen Min skole til kontaktlæreren til barnet ditt. Send beskjed også til øvrige ansvarlige lærere for klassen, slik at meldingen kommer fram selv om kontaktlærer skulle være borte fra jobb.

Hvordan søker jeg om fri/permisjon for barnet mitt?

Du finner søknadsskjema ved å logge inn på Visma Flyt Skole, og velge knappen Søknader på forsiden.

Se også retningslinjer for søknad om permisjon fra undervisningen.

Jeg får ikke logget inn fra mobiltelefon, hva gjør jeg feil?

Innloggingen til fullversjonen av Visma Flyt Skole er i utgangspunktet tilpasset ansattes innlogging på mobiltelefon eller nettbrett. Dersom du får opp mobilsiden med overskrift "Visma Flyt Skole - Ansatt" må du klikke på "Fullversjonen av Visma Flyt Skole" for å logge på som foresatt. Foresatte logger på med ID-porten (MinID/BankID eller tilsvarende).

Jeg får ikke gitt eller endret samtykke, hvordan gjør jeg dette?

Før du kan gi samtykke, må du først registrere generelt samtykke.
Det gjør du ved å klikke på "Generelt samtykke" på forsiden av foreldresiden til Visma Flyt Skole.
Deretter kan du gå inn på det enkelte barnet og redigere samtykker (klikk på lenken "Rediger" til høyre for hvert samtykke).

SFO: Hvordan søker jeg om ferie-SFO?

Vi legger ikke ut noe påmeldings- eller søknadsskjema for ferie-SFO på nettsidene. Påmeldingsskjema til ferie-SFO blir i stedet sendt ut elektronisk via foresatt-appen Min skole til alle foresatte som har barn på SFO, og som har lastet ned og tatt i bruk appen.

SFO: Hvordan søker jeg om redusert betaling?

Du søker om redusert betaling (gratis kjernetid) via eget søknadsskjema på kommunens nettsider.

Før du søker må du ha nyeste skattemelding (selvangivelse) for husholdningen.
Les mer om ordningen og finn søknadsskjema på kommunens nettsider.

Fant du det du lette etter?